PRACowniA

7 września 2015

Amerykanie finansowali Hitlera, nazistów, niemiecki cud gospodarczy i II wojnę światową

Mikołaj Starikow
Oriental Review
6 października 2010

 

Foto: Hugo Jager

 

Siedemdziesiąt lat temu zaczęła się największa masakra w historii, finansowana przez Bank Anglii i System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Przyjęta niedawno [3 lipca 2009 r. w Wilnie] rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE deklaruje, że Związek Radziecki i nazistowskie Niemcy były jednako odpowiedzialne za rozpętanie II wojny światowej. Co więcej, czysto pragmatycznym celem rezolucji jest pompowanie rosyjskich pieniędzy w kilka zbankrutowanych gospodarek, przy jednoczesnym demonizowaniu Rosji jako sukcesora ZSRR, oraz przygotowanie zaplecza prawnego do pozbawienia Moskwy możliwości sprzeciwienia się temu rewizjonistycznemu obrazowi wojny. Jeśli jednak mamy dyskutować o winie za wywołanie wojny, musimy zacząć od odpowiedzi na zasadnicze pytanie, a mianowicie kto stworzył warunki, które umożliwiły dojście do władzy nazistów, kto kierował ich ku globalnej katastrofie? Przedwojenna historia Niemiec pokazuje, że wszystkie zastosowane środki polityczne stały się „konieczne” dzięki sterowanemu kryzysowi finansowemu – nota bene taka sama sytuacja ma miejsce obecnie na świecie.

Kluczowymi strukturami powojennej strategii Zachodu były centralne instytucje finansowe USA i Wielkiej Brytanii – Bank Anglii i System Rezerwy Federalnej – które w połączeniu z finansowo-przemysłowymi organizacjami miały ustanowić pełną kontrolę nad systemem finansowym w Niemczech, aby zarządzać polityką Europy Środkowej. Na realizację tej strategii składały się następujące etapy:

1) Lata 1919-1924 – Przygotowanie gruntu pod potężne amerykańskie inwestycje finansowe w niemiecką gospodarkę
2) Lata 1924-1929 – Ustanowienie kontroli nad systemem finansowym i sfinansowanie ruchu narodowo-socjalistycznego
3) Lata 1929-1933 – Sprowokowanie i rozpętanie głębokiego kryzysu gospodarczego, i zagwarantowanie w ten sposób dojścia do władzy nazistów.
4) Lata 1933-1939 – Współpraca finansowa z rządem nazistowskim i wsparcie dla jego ekspansjonistycznej polityki zagranicznej w celu przygotowania i rozpętania nowej wojny światowej.

Na pierwszym etapie głównym czynnikiem, który pozwolił na przenikanie amerykańskiego kapitału do Europy, były długi wojenne i ściśle z nimi związana kwestia niemieckich reparacji. Po formalnym przystąpieniu do I wojny światowej Stany Zjednoczone udzieliły swoim sojusznikom (głównie Anglii i Francji) pożyczki w wysokości 8,8 miliarda dolarów. Łączna kwota długu należnego Stanom Zjednoczonym z tytułu wojny, łącznie z pożyczkami udzielonymi w latach 1919-1921, wynosiła 11 miliardów dolarów. Aby rozwiązać swoje problemy finansowe, zadłużone kraje wzięły się za Niemcy, zmuszając je do zapłaty astronomicznej kwoty reparacji na ekstremalnie trudnych warunkach. Wynikła z tego ucieczka kapitału niemieckiego za granicę i odmowa płacenia podatków przez firmy spowodowały taki deficyt państwa, że rządowi pozostała jedynie opcja masowej produkcji marek niemieckich, nie mających żadnego pokrycia. W rezultacie niemiecka waluta upadła. Podczas hiperinflacji w 1923 roku inflacja osiągnęła 578512%, a jeden dolar był wart 4,2 biliona niemieckich marek. Niemieccy przemysłowcy zaczęli otwarcie sabotować wszystkie próby zapłaty reparacji, co ostatecznie doprowadziło do słynnego „kryzysu Zagłębia Ruhry” – czyli jego francusko-belgijskiej okupacji w 1923 roku.

Dokładnie na to czekały brytyjskie i amerykańskie elity rządzące. Najpierw pozwoliły Francji ugrzęznąć w przygodach w Ruhrlandzie i wykazały jej niezdolność do rozwiązania problemu, a następnie wzięły sprawy w swoje ręce. Sekretarz Stanu USA Charles Evans Hughes powiedział: „Musimy czekać, aż Europa dojrzeje do przyjęcia amerykańskiej propozycji”.

Na polecenie Montagu’a Normana, szefa Banku Anglii, w trzewiach JP Morgan i spółki opracowano nowy projekt. Punktem centralnym projektu były propozycje przedstawiciela Dresdner Bank, Hjalmara Schachta, sformułowane w marcu 1922 roku na wniosek Johna Fostera Dullesa, przyszłego sekretarza stanu za Eisenhowera i doradcy prawnego prezydenta Woodrowa Wilsona na paryskiej konferencji pokojowej.

Komentarz SOTT: Brothers in Armchairs [link], John Foster Dulles i Allen Dulles (dyrektor CIA w latach 1953-1961).

Dulles przekazał propozycje głównemu powiernikowi JP Morgan & Co., a ten następnie dał zalecenia Schachtowi, Normanowi i – w końcu – weimarskim urzędnikom. W grudniu 1923 roku Schacht został dyrektorem Reichsbanku i odegrał znaczącą rolę w zbliżeniu anglo-amerykańskich i niemieckich kręgów finansowych.

Latem 1924 roku projekt, znany jako „Plan Dawesa” (nazwa pochodzi od nazwiska Charlesa G. Dawesa, amerykańskiego dyrektora jednego z banków Morgana, który przewodniczył komisji ekspertów przygotowujących propozycje), został przyjęty na Konferencji w Londynie. Dawes domagał się zmniejszenia reparacji o połowę oraz wskazywał sposób ich spłaty przez Niemcy. Jednak głównym celem planu było zapewnienie korzystnych warunków dla amerykańskich inwestycji, a to było możliwe jedynie w drodze stabilizacji marki niemieckiej.

Tak więc Niemcy otrzymały kredyty o wartości 200 milionów dolarów, z czego połowę dostarczyły banki Morgana. W ten sposób anglo-amerykańskie banki przejęły kontrolę nie tylko nad płatnościami Niemiec, ale także nad ich budżetem, systemem monetarnym i, w dużym stopniu, ich systemem kredytowym. W sierpniu 1924 roku stara niemiecka marka została stworzona od nowa, sytuacja finansowa w Niemczech ustabilizowała się i, jak napisał G. G. Preparata, Republika Weimarska była przygotowana do „najbardziej porażającej pomocy gospodarczej w historii, po której nadeszły najbardziej gorzkie żniwa w historii świata. […] Do trzonu niemieckich finansów wtargnął niekontrolowany potok amerykańskiej krwi”.

Konsekwencje szybko dały się zauważyć.

Po pierwsze, w wyniku tego, że roczne spłaty reparacji miały pokryć całkowite zadłużenie aliantów, powstał tak zwany „absurdalny cykl weimarski”. Złoto, którym Niemcy spłacały reparacje wojenne, było gromadzone i sprzedawane Stanom Zjednoczonym, gdzie znikało. Z USA, zgodnie z planem, złoto szło do Niemiec w formie „pomocy”, która następnie była spłacana Anglii i Francji, które z kolei wysłały je z powrotem do Stanów Zjednoczonych, by spłacić swoje długi wojenne. Wtedy USA obciążały złoto wysoką stopą procentową i wysłały je z powrotem do Niemiec. W ostatecznym rozrachunku, Niemcy żyły z długu i było jasne, że jeśli Wall Street wycofa swoje pożyczki, kraj zostanie dotknięty kompletną zapaścią.

Po drugie, mimo że pożyczki były oficjalnie udzielone Niemcom, żeby zapewnić spłatę odszkodowań, w rzeczywistości miały odbudować potencjał militarno-przemysłowy kraju. Niemcy spłacały pożyczki akcjami spółek niemieckich, dzięki czemu kapitał amerykański aktywnie wniknął do niemieckiej gospodarki. Łączna kwota inwestycji zagranicznych w przemyśle niemieckim w latach 1924-1929 wynosiła prawie 63 miliardów marek w złocie (z czego 30 mld stanowiły kredyty), a spłaconych zostało 10 miliardów marek reparacji. Amerykańscy bankierzy – przede wszystkim JP Morgan – dostarczyli siedemdziesiąt procent przychodów finansowych Niemiec. W efekcie już w 1929 roku niemiecki przemysł plasował się na drugiej pozycji na świecie, aczkolwiek w dużej mierze był w rękach wiodących amerykańskich grup finansowo-przemysłowych.

I tak w momencie, kiedy IG Farben – spółka, która stała się kluczowym elementem niemieckiej machiny wojennej – finansował 45 procent kampanii wyborczej Hitlera w roku 1930, był on kontrolowany przez Standard Oil, koncern naftowy Rockefellera.

JP Morgan, za pośrednictwem General Electric, kontrolował niemieckie radio i przemysł elektrotechniczny zdominowany przez AEG i Siemensa (w 1933 roku General Electric był już właścicielem 30 procent udziałów w AEG). Poprzez firmę telekomunikacyjną ITT kontrolował 40 procent sieci telefonicznej w Niemczech i 30 procent producenta samolotów Focke-Wulf.

Opel został przejęty przez General Motors, należący do rodziny DuPont. Henry Ford miał 100 procent udziałów w Volkswagenie. W 1926 roku, przy udziale banku Rockefellera, Dillon, Read & Co., pojawił się drugi co do wielkości monopol przemysłowy – zakłady metalurgiczne Vereinigte Stahlwerke Thyssena, Flicka, Wolfa, Feglera, etc.

Amerykańska współpraca z niemieckim kompleksem wojskowo-przemysłowym stała się tak intensywna i wszechobecna, że w 1933 roku kapitał amerykański dotarł do kluczowych sektorów niemieckiego przemysłu, a nawet dużych banków, takich jak Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donat Bank, itd.

Komentarz SOTT: Niemcy stanowiły niesamowitą okazję inwestycyjną. Dobrze wykształcona, zmotywowana ludność w kluczowej lokalizacji geograficznej, dostępna za grosze. Może niektórych inwestorów nie obchodziły inne sprawy.

Jednocześnie finansowana była też siła polityczna, która miała odegrać kluczową rolę w anglo-amerykańskich planach – NSDAP i sam Adolf Hitler.

Kanclerz Rzeszy Heinrich Brüning napisał w swoich pamiętnikach, że począwszy od 1923 roku Hitler otrzymywał duże sumy pieniędzy z zagranicy – skąd dokładnie, nie wiadomo, ale pieniądze przechodziły przez szwajcarskie i szwedzkie banki. Wiadomo również, że w 1922 roku Hitler spotkał się w Monachium z amerykańskim attaché wojskowym, kapitanem Trumanem Smithem. Smith szczegółowo zrelacjonował to spotkanie swoim przełożonym w Waszyngtonie (w Biurze Wywiadu Wojskowego), wyrażając duże poważanie dla Hitlera.

To dzięki kręgowi znajomych Smitha Hitler wszedł w kontakt z „Putzim” (Ernstem Franzem Sedgwickiem Hanfstaenglem), absolwentem Uniwersytetu Harvarda, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu Hitlera na skutecznego polityka, zapewniając mu znaczne wsparcie finansowe i powiązania wśród prominentnych brytyjskich osobistości.

Komentarz SOTT: Ernst Hanfstaengl – cicha acz wpływowa postać z niezwykłymi powiązaniami [link]

Hanfstaengl był synem znanej marszandki i miał podwójne, amerykańsko-niemieckie obywatelstwo. Urodził się w Bawarii i ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda w 1909 roku. Ten pół-Niemiec spokojnie spędził całą I wojnę światową w Ameryce. Nie tylko nie był tam (jako Niemiec) aresztowany – nawet po wypowiedzeniu przez Stany Zjednoczone wojny Niemcom – ale zupełnie zostawiono go w spokoju, kiedy obiecał, że „nie będzie się angażował w żadne działania antyamerykańskie”. Czemu? Ponieważ jego adwokatem był sekretarz stanu USA Theodore Roosevelt!

… Ernst miał wśród nazistów przydomek „Putzi”, co oznacza „bobas” (też „milusi”, „fajny”). Pod tą ksywką zapisał się w historii niemieckiego ruchu nazistowskiego. Historycy nic nie pamiętają i malują Hanfstaengla jako żartownisia, zapominając, że jest to najwygodniejsza rola dla działającego zza kulis wpływowego reżysera wydarzeń.

… wciąż nie w pełni doceniane jest prawdziwe znaczenie Putziego dla ukształtowania ruchu nazistowskiego w partię i Hitlera na jej przywódcę.

… Putzi Hanfstaengl był bogaty i mógł pozwolić sobie na pomoc początkującemu politykowi – na sterowanie nim i naprowadzenie na właściwe tory.

… w 1923 roku Hanfstaengl przeprowadził z Hitlerem szereg rozmów na temat geopolityki, oświecając przyszłego Führera i rozszerzając jego horyzonty. I już w 1924 roku „student” pisze własną książkę, słowo w słowo powtarzając tezy swojego przyjaciela. Kto więc jest prawdziwym autorem Mein Kampf? Okazuje się, że jest nim amerykański szpieg.

… Latem 1932 roku przybył złożyć osobistą wizytę pewien niezwykle wpływowy brytyjski polityk, Winston Churchill. … [Hitler] nawet nie przyszedł na spotkanie z Churchillem, mimo usilnych namów ze strony Ernsta Hanfstaengla!

… W lutym 1934 roku [Hanfstaengl] wyjechał bez zgody Führera na spotkanie z… Benito Mussolinim. Misją skromnego sekretarza prasowego było nakłonienie El Duce do normalizacji stosunków.

Misja zakończona:

[Hanfstaengl] opuścił Niemcy w marcu 1937 r. A dokładniej – wymknął się, podobno po wejściu w konflikt z niektórymi ludźmi z kręgu Hitlera, kiedy czuł, że jego życie jest zagrożone.

… W czasie II wojny światowej Hanfstaengl będzie pracować… jako doradca prezydenta Roosevelta!

Więcej informacji o Hanfstaenglu tutaj.

Hitler przygotowywał się do wielkiej polityki, ale póki w Niemczech utrzymywała się koniunktura, jego partia pozostawała na marginesie życia publicznego. Sytuacja zmieniła się dramatycznie z początkiem kryzysu.

Kiedy jesienią 1929 roku amerykańska Rezerwa Federalna zorganizowała krach na giełdzie, rozpoczął się trzeci etap anglo-amerykańskiej strategii.

Decyzja Fed i JP Morgan o zaprzestaniu udzielania kredytów Niemcom pociągnęła za sobą kryzys bankowy i depresję gospodarczą w Europie Środkowej. We wrześniu 1931 roku Anglia porzuciła standard złota, świadomie niszcząc międzynarodowy system płatności i całkowicie odcinając finansowy tlen Republice Weimarskiej.

Jednak partia nazistowska przeżywała cudowny boom: we wrześniu 1930 roku, dzięki dużym darowiznom od Thyssena, IG Farben i Kirdorfa partia zebrała 6,4 mln głosów – zdobywając drugie miejsce w Reichstagu. Wkrótce potem pojawił się obfity zastrzyk funduszy z zagranicy. Hjalmar Schacht stał się kluczowym ogniwem między głównymi niemieckimi przemysłowcami i zagranicznymi finansistami.

4 stycznia 1932 roku, podczas spotkania Adolfa Hitlera, przyszłego kanclerza Niemiec Franza von Papena oraz Montagu’a Normana zawarto tajne porozumienie zapewniające środki finansowe dla partii nazistowskiej. Na spotkaniu był obecny również amerykański polityk Dulles – o czym jego biografowie jednak niechętnie wspominają. 14 stycznia 1933 roku Hitler spotkał się z Kurtem von Schröderem, sympatyzującym z nazistami bankierem von Papenem i Wilhelmem Keplerem, kiedy to został w pełni zatwierdzony program Hitlera. To tutaj została wytyczona ostateczna droga dojścia nazistów do władzy, a 30 stycznia Hitler został kanclerzem.

Rozpoczął się czwarty etap strategii.

Relacje pomiędzy nowym rządem i anglo-amerykańskimi kręgami rządzących stały się niezwykle życzliwe. Kiedy Hitler odmówił dalszego spłacania odszkodowań, co w naturalny sposób podniosło kwestię spłaty długów wojennych, ani Wielka Brytania, ani Francja nie naciskały. Co więcej, po podróży szefa Banku Rzeszy, Hjalmara Schachta, do Stanów Zjednoczonych w maju 1933 roku na spotkanie z prezydentem i najważniejszymi bankierami z Wall Street, Ameryka zapewniła Niemcom nowe kredyty na łączną kwotę 1 miliarda dolarów. W czerwcu, podczas wizyty u Normana w Londynie, Schacht poprosił o dodatkowe 2 miliardy dolarów kredytów, a także o redukcję, a ostatecznie anulowanie spłat starych kredytów. Tym samym naziści uzyskali coś, czego nie udało się uzyskać poprzedniemu rządowi.

Latem 1934 roku Wielka Brytania podpisała z Niemcami umowę transferową (Anglo-German Transfer Agrement, 4 lipca 1934, Londyn), która stała się jednym z fundamentów brytyjskiej polityki wobec III Rzeszy, a pod koniec lat 30. Niemcy były już głównym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Bank Schrödera stał się głównym agentem Niemiec i Wielkiej Brytanii, a w 1936 roku jego nowojorski oddział połączył się z holdingiem Rockefellera, żeby stworzyć bank inwestycyjny „Schröder, Rockefeller &Co”, przedstawiony przez New York Times jako „gospodarczo-propagandowa oś Berlin-Rzym”. Jako że dla Hitlera – jak sam przyznawał – zagraniczny kredyt miał stanowić podstawę finansową jego planu czteroletniego, cała ta sprawa nie wzbudziła najmniejszych podejrzeń.

W sierpniu 1934 roku amerykański gigant naftowy Standard Oil nabył w Niemczech 300 tysięcy hektarów i zbudował duże rafinerie ropy naftowej, które zaopatrywały nazistów w ropę. W tym samym czasie Stany Zjednoczone po cichu dostarczały do Niemiec najnowocześniejszy sprzęt dla fabryk samolotów, które wkrótce zaczęły produkować niemieckie samoloty. Od amerykańskich firm Pratt and Whitney, Douglas i Bendix Corporation Niemcy otrzymały dużą liczbę patentów, a bombowiec nurkujący „Junkers-87”był zbudowany przy użyciu wyłącznie amerykańskiej technologii. W 1941 roku, kiedy II wojna światowa toczyła się na pełną skalę, amerykańskie inwestycje w gospodarce niemieckiej wynosiły 475 milionów dolarów, sam tylko Standard Oil zainwestował już 120 milionów dolarów, General Motors – 35 mln, ITT – 30 mln, a Ford – 17,5 mln.

Konfidencjonalna zmowa finansowa i gospodarcza pomiędzy anglo-amerykańskimi i nazistowskimi przedsiębiorcami stanowi kontekst, w którym toczona była polityka ustępstw wobec agresora – prowadząc bezpośrednio do II wojny światowej.

Dzisiaj, kiedy globalna elita finansowa rozpoczęła wdrażanie programu „Wielkiej Depresji, część II”, z przejściem do „nowego porządku świata” na horyzoncie, rozpoznanie jej kluczowej roli w organizowaniu w przeszłości zbrodni przeciwko ludzkości staje się koniecznością.

Powyższy tekst to kolejny, po „Zdradzonej Polsce”, rozdział pracy Mikołaja Stanikowa, rosyjskiego historyka, publicysty i działacza politycznego, zatytułowanej „Who Made Hitler Attack Stalin” (St. Petersburg, 2008), przetłumaczonej z j. rosyjskiego na angielski przez ORIENTAL REVIEW.

Tłumaczenie: PRACowniA
Artykuł na SOTT: The Americans who funded Hitler, Nazis, German economic miracle, and World War II

11 Komentarzy »

 1. Zapominaj autorze, ze to Stalin doprowadzil do wladzy Hitlera. Nie pozwolil na koalicje niemieckich liberalow z komunistami. Tylko to dalo Narodowym Socjalistom mozliwosc objecia wladzy.

  Komentarz - autor: andy — 7 września 2015 @ 21:38

 2. Na europejskim teatrze wielu rozgrywało swoje własne interesy. Wielka Brytania pod wodzą Churchilla chciała walczyć ze zwycięscą konfliktu Rzesza/ZSRR, USA chciały osłabienia Wielkiej Brytanii żeby zagarnąć jej kolonie a także wykorzystały II WŚ do osłabienia gospodarek państw europejskich. ZSRR chciał podbić Europę (i Azję) i wykorzystywał Adolfa jako tzw. słupa-napastnika.

  Komentarz - autor: dymilustra — 9 września 2015 @ 19:00

 3. Szkoda, że Autor nie rozciąga swoich wywodów na okres wojenny. Czyżby zatem amerykańscy żołnierze walczyli przeciwko czołgom produkowanym przez amerykańskich kapitalistów? może nawet żydów? W czyich rękach znajdował się niemiecki przemysł w czasie wojny? A po wojnie, kogo wywłaszczali Amerykanie i Rosjanie?

  Komentarz - autor: Zbigniew — 22 października 2016 @ 07:57

 4. @Zbigniew
  Czyżby zatem amerykańscy żołnierze walczyli przeciwko czołgom produkowanym przez amerykańskich kapitalistów?
  Bingo! Oczywiście nie rękami tychże.
  Washington Post, listopad 1998:

  When American GIs [żołnierze] invaded Europe in June 1944, they did so in jeeps, trucks and tanks manufactured by the Big Three motor companies in one of the largest crash militarization programs ever undertaken. It came as an unpleasant surprise to discover that the enemy was also driving trucks manufactured by Ford and Opel — a 100 percent GM-owned subsidiary — and flying Opel-built warplanes. (Chrysler’s role in the German rearmament effort was much less significant.)

  Komentarz - autor: iza — 22 października 2016 @ 14:51

 5. Podręcznik dla szkół średnich doktora Świętej pamięci Andrzeja Szczęśniaka „Historia 1815-1939” str. 346, listopad an. Domini 1999 „W grudniu roku Pańskiego 1919 wywiad północnoamerykański ustalił, że założyciel w an. Domini 1913 Rezerwy Federalnej United States of Northern America – Paul Moritz Warburg -„zorganizował dla SYFILITYKA Władimira Ilicza Uljanowa ksywa „Lenin” & Lejby Bronsztajna ksywa „Lew Dawidowicz Trocki” 20 000 000 $ w złocie. Oprócz niego finansowali ich :Max Warburg brat jego, Jacob Schiff, Otto Kuhn, Felix Warburg, Jarome Hanauer, Max Breitung , Guggenheim i inni wielcy bankierzy”. T. Szafar w „Zaczęło się w Monachium” Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Ljędch`owskiej Rzeczypospolitej Ludowej Cztery tysiące sto ósmej publikacji , w styczniu an. Domini 1968 , w nakładzie 60280 egz. pisze że, DOSŁOWNIE CI SAMI BANKIERZY opłacali LUDOWYCH TOWARZYSZY tzw „narodowo” SOCJALISTYCZNEJ , niemieckiej , ROBOLI partii .Ponadto
  „Holocaust” – dr hab Andrzej Leszek Szcześniak, Wyd. Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2001, stron 107. ISBN 83-88822-09-8
  Bardzo niewielu Ljędchów wie, że Rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej Ljędch` siej 38 razy w czasie II Wojny Światowej prosił Zachód o pomoc dla Żydów mordowanych przez Niemców. Szczególnie żydowska finansjera północnoamerykańska była absolutnie głucha na ljęch`owskie prośby. Od jednego podpisu żydowskiego notabla Bernarda Barucha, szefa przemysłu zbrojeniowego USA, zależało przydzielenie Lęchom kilku samolotów, które z polskimi załogami udzieliłyby pomocy Żydom mordowanym w okupowanej Lędsiech. Nic takiego nie nastąpiło. Jakie siły za tym stały? Komu poza Narodowosocjalistycznymi, Niemieckimi, Robotniczymi, Partyjnymi Ludowymi Towarzyszami zależało na holocauście milionów ludzi? Opracowanie niniejsze zawdzięczamy Świętej pamięci dr Leszkowi Andrzejowi Szcześniakowi. Jest ono poszerzoną wersją hasła „Holocaust” z Encyklopedii „Białych Plam”, która podejmuje tematy trudne i przemilczane przez politycznie ” poprawne ” media.

  Komentarz - autor: Andrzej Dąbrowski — 31 grudnia 2016 @ 02:39

 6. Polecam, w szczególności wystąpienie Pawła Heinricha od 1.02 do 1.58.

  Komentarz - autor: Olimpia — 1 stycznia 2017 @ 10:27

 7. Cóż, fajnie się to czyta jednak zanim ktoś postanowi powoływać się na ten artykuł proszę sprawdzić wiele podanych w nim „rewelacji”, np. kiedy to Ford miał 100% udziałów Wolkswagena i pomyśleć czy w ogóle mógł mieć skoro od samego wkopania kamienia węgielnego pod budowę fabryki władze Saksonii zapewniły sobie 20% niezbywalnego udziału i „złotą akcję”. Fakt faktem, bez kredytów i patentów amerykańskich pewnie mogliby sobie w halach wybudowanych dzięki więźniom obozów koncentracyjnych świnie hodować ale rzetelność i prawda to zdaje się pozostały daleko na bocznym torze autora tego opraowania.

  Komentarz - autor: Janusz — 13 stycznia 2018 @ 12:55

 8. wygląda na to że na życiu ludzi prostych i biedocie żydowski,najbardziej zależało Polakom/ typu Ulmy itp/,a nie żydom którzy mieli i mają w swoich rekach światową finansjerę jak : Morganowie ,Rodszyldowie ,Rekofelerowie Wartburgowie itp.To właśnie oni byli zdania że żydowską „trzodę trzeba przetrzebić „i to uczynili.A my ,Polacy i tak będziemy im płacić za swą niewinność / art 447 amerykanskiej ustawy
  z XII 2017/………świat jest kary godny!

  Komentarz - autor: wwwwwwwwwwww — 27 stycznia 2018 @ 17:17

 9. @wwwwwwwwwww
  wygląda na to że na życiu ludzi prostych i biedocie żydowski,najbardziej zależało Polakom/ typu Ulmy itp/,a nie żydom którzy mieli i mają w swoich rekach światową finansjerę jak : Morganowie ,Rodszyldowie ,Rekofelerowie Wartburgowie itp.To właśnie oni byli zdania że żydowską „trzodę trzeba przetrzebić „i to uczynili.A my ,Polacy i tak będziemy im płacić za swą niewinność / art 447 amerykanskiej ustawy
  z XII 2017/………świat jest kary godny!

  A jakie to sprytne, że 70 lat po wojnie cały świat wie i jest święcie przekonany, że żydów w Europie wymordował szaleniec Hitler!
  A jakie to moralne, że potomkowie części pomordowanych żydów domagają się odszkodowań za mienie rzekomo pozostawione w Polsce w wys 65 mld $, która poniosła chyba jedne z najwyższych strat podczas II WŚ i była ofiarą hitlerowskiej(Rotszyldowskiej) wojny. Jakież to roztropne i sprawiedliwe ze strony potomków pomordowanych żydów, że wyłudzili od Niemców po wojnie wg różnych źródeł od 10-15 mld USD w ramach rekompensaty za holokaust i wielu żydów, którzy to przeżyli- rzeczywistych ofiar tej wojny nawet tych pieniędzy ,,nie powąchało”.
  Wreszcie Niemcy powiedzieli dość nie zapłacimy już ani dolara więcej, dosyć już zapłaciliśmy. Potem następna ofiara to szwajcarskie banki, gdzie rzekomo żydzi przed i w czasie wojny zdeponowali rzekomo ogromne majątki. Szwajcarzy pokazywali dokumenty, powołana została specjalna komisja, która wykazała, że sumy zgromadzone na tych kontach to czterdzieści kilka milionów $, a wyłudzone odszkodowanie opiewało uwaga! na 1, 25 mld dol.
  Kolejna upatrzona ofiara to Polska – to byłby skok stulecia, bo prywatna instytucja w USA (Liga Przeciwko Zniesławieniu) ADL nie ma prawa żądać od rządu suwerennego (rzekomo) kraju niczego, ponieważ nie reprezentuje żadnych praw cywilnych ewentualnych spadkobierców mienia w Polsce, ponieważ takich praw nie posiada. Osoby pochodzenia żydowskiego, które posiadały takie prawa zostały spłacone przez rząd PRL po wojnie, a część osób zrezygnowała ze swoich roszczeń, bo ich majątek został zniszczony w czasie wojny przez Niemców, bądź zginęła w czasie wojny.

  Żydowska biedota w Polsce posiadała ułamek tej sumy, za który odszkodowanie już raz otrzymała od rządu PRL. Mało kto wie, że w dniu 16.07.1960 roku zawarto układ w sprawie roszczeń majątkowych obywateli i instytucji USA od Polski pomiędzy rządem PRL i rządem USA i ostatnią ratę w wys 40 mln USD rząd polski przelał na konto Departamentu Stanu USA w styczniu 1981 roku. Wg szacunków MSZ, które zostały przytoczone w tygodniku ,,Myśl Polska” w 2009 roku PRL zapłaciła ogółem ok 2 mld $ dla wszystkich państw Zachodu tytułem odszkodowań za przejęte majątki po wojnie. Mało osób wie, że W. Gomułka w latach 60-tych kupował za dewizy w całej Europie kilkaset mieszkań i domów dla osób pochodzenia żydowskiego, które posiadały majątki w Polsce przed wojną w ramach rekompensaty za utracone mienie. Cała akcja odbywała się w sposób tajny i wiedziało o tym kilka osób w państwie, ponieważ naród podnosząc się ze strat wojennych ponosił ogromne wyrzeczenia, cierpiał biedę, a dewizy były wtedy na wagę złota. To wszystko opisał Albin Siwak w swojej książce ,,Trwałe ślady ” gdzie naocznie przekonał się będąc w Kopenhadze, że polscy żydzi (Alfred Zimmerman) faktycznie otrzymali tam mieszkanie za pieniądze polskiego podatnika w ramach rekompensaty za utracone mienie.
  Jakież to wzniosłe i uczciwe, że naród i kraj, który dosłownie uratował najwięcej żydowskiej biedoty z rąk hitlerowców, ryzykując życiem swoim oraz całych własnych rodzin, ukrywając ich, karmiąc, podrabiając dokumenty nazywany jest najbardziej antysemickim krajem na świecie!

  PS
  Na koniec jako, że mamy rok 2018 jestem świeżo po powzięciu informacji, że od dzisiaj Sejm uchwalił ustawę, że za użycie zwrotu ,,polskie obozy śmierci” grozi kara 3 lat więzienia od razu odezwali się Netaniachu z Izraela oraz izraelscy oficjele, których wyobraźcie sobie ta ustawa… oburzyła! A co ich tak oburzyło? Otóż prawda ich oburzyła! Nazwali tę ustawę antysemicką, a jeden z izraelskich dyplomatów nazwał w tweecie Polskę najbardziej antysemickim krajem na świecie, który neguje holokaust! Ogarniacie?? Ja ogarniam – Anty Defamation Lague w USA wymyśliło sobie następną ofiarę, którą będą doić- a będzie to Polska, która za wygodne życie wąskiej grupki żydowskich cwaniaków będzie płacić miliardy $ za rzekome winy, które oni wymyślą i nagłośnią na całym świecie. Takiej sumy ,,nie przeje” żadna prywatna organizacja dlatego to, co wyszarpie od swojej ofiary dzieli się łupami z rządem Izraela, który jest paserem w wyłudzaniu odszkodowań nawet od niewinnych krajów. Histeryczna reakcja izraelskiego rządu i dyplomacji na tę ustawę dokładnie to pokazuje.

  Komentarz - autor: obudzony — 28 stycznia 2018 @ 13:05

 10. HOMINE QUO VADIS ?!

  Komentarz - autor: Wacław Jadwiszczak — 3 września 2018 @ 20:40

 11. Jeśli Polska jest najbardziej antysemickim krajem na świecie, to dlaczego tu mieszka najwięcej Chazarów w Europie? Mają swoją ojczyznę w Azji, niech zakończą okupację i wyjadą. Chłop z wozu, koniom lżej.

  Komentarz - autor: obiektywny — 20 października 2018 @ 21:06


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: