PRACowniA

28 sierpnia 2012

Ponerologia – Korzenie zła

Zapis wywiadu, jakiego Marian Wasilewski udzielił rozgłośni Głos Ameryki przed niemal 30 laty, a więc na długo przed pierwszym wydaniem Ponerologii politycznej prof. Andrzeja Łobaczewskiego. Patrząc na to, co się dzieje obecnie na świecie – wciąż bardzo na czasie.

Wywiad został też opublikowany w Nieznanym Świecie nr. 8/2004

Anglojęzyczna wersja tego wywiadu na SOTT.net:
Ponerology: The Study of Evil – Interview with Marian Wasilewski

Dołączamy w nawiasach kwadratowych komentarze redaktorów SOTT zgodnie z wersją opublikowaną na ww. stronie.

~ . ~

Marian Wasilewski
marian-wasilewski.pl

Marian Wasilewski

Marian Wasilewski: Czym jest zło? Jeśli uznać, że stanowi przyczynę cierpienia, to już Budda, na swój sposób, rozprawił się z nim, a jednak stale ono nas nęka.

Mieszkając w USA miałem szczęście poznać Andrzeja Łobaczewskiego, który jako psycholog-klinicysta ukuł zaczerpnięty z greki termin: PONEROLOGIA. Zawarł w nim wyniki swoich wieloletnich badań, stanowiących swego rodzaju uzupełnienie etyki, ale w ujęciu niejako psychiatrycznym. Niestety, nie zawsze miał możliwość przebicia się ze swoją wiedzą i większość jego prac, o ile wiem, nie była opublikowana.

Bliższy kontakt z Andrzejem Łobaczewskim skłonił mnie do zapoznania się także z innymi materiałami o podobnej problematyce, przemyconymi z byłego Związku Sowieckiego i z Węgier. Ponieważ w tamtym czasie (był to rok 1984) udzieliłem kilku wywiadów związanych z wydaniem mojej książki “Psychiczne źródła komunizmu”, postanowiłem jeden z nich poświęcić temu właśnie tematowi. Zawarte w nim wypowiedzi zostały sformułowane wspólnie z Andrzejem Łobaczewskim, który wtedy nie ujawniał swego autorstwa. Mimo, ze było to dość dawno, przypuszczam, że problem nie jest dostatecznie spopularyzowany.

Wspomnianą rozmowę przeprowadził dziennikarz radia Głos Ameryki Andrzej Holik.

(more…)

Reklamy

14 września 2009

Współudział Europy w szerzeniu Zła

Paul Craig Roberts
Information Clearing House
09 września 2009 22:50 UTC

NOTA: Paul Craig Roberts zdobył wykształcenie na Georgia Institute of Technology, University of Virginia, University of California, Berkeley oraz Oxford University, gdzie był członkiem Merton College. Dr Roberts posiada wiele tytułów honorowych w takich instytucjach jak Hoover Institution, Stanford University, William E. Simon Chair w Center for Strategic and International Studies, Georgetown University. Ponadto dr Roberts pracował jako kongresowy współpracownik członków Izby Reprezentantów i Senatu, a także został mianowany na Asystenta Sekretarza Skarbu przez prezydenta Ronalda Reagana. W 1987 roku został uhonorowany francuskim orderem Legii Honorowej. Dr Roberts jest autorem ‘Alienation and the Soviet Economy’ oraz ‘The Supply-Side Revolution’. Razem z Matthew Stephensonem jest współautorem ‘Marx’s Theory of Exchange, Alienation, and Crisis’. Inne książki, których jest współautorem: ‘Meltdown: Inside the Soviet Economy’, ‘The Capitalist Revolution in Latin America’ (wspólnie z Karen LaFollette Araujo), ‘The New Color Line’, ‘The Tyranny of Good Intentions’ (wspólnie z Lawrence Strattonem). Jego najnowsza książka, ‘How The Economy Was Lost’ (Jak upadła gospodarka), zostanie opublikowana nakładem wyd. CounterPunch w październiku 2009 roku. Dr Roberts pisuje artykuły na łamach Creators Syndicate w Los Angeles.

***
Uwagi na konferencję ruchu Mut zur Ethik [Odwaga zajęcia moralnej postawy] „Suwerenność czy imperializm”, Feldkirch, Austria, 5 września 2009

Powszechne jest przypuszczenie, że Obama – czarny członek uciśnionej rasy – będzie prowadzić amerykańską politykę zagraniczną z wyższą moralnością, niż świat doświadczył ze strony Busha i Clintona. To złudzenie.

Podobnie jak inni niedawni prezydenci, Obama jest przedstawicielem tej samej ideologii amerykańskiej „wyjątkowości”. Ideologia ta mianuje Stany Zjednoczone Moralnie Nienagannym Krajem i daje podstawy do przekonania, że Ameryka ma prawo, a nawet obowiązek, narzucić światu swą hegemonię drogą przekupstwa lub przymusu. Twierdzenie o amerykańskiej wyjątkowości prowadzi do takiej formy patriotyzmu, która maskuje przed populacją USA niemoralność agresywnych amerykańskich wojen.

Nie inaczej jest pod rządami Obamy. Obama eskalował wojnę w Afganistanie, nową rozpoczął w Pakistanie, tolerował lub wspierał przewrót wojskowy, który obalił wybranego prezydenta Hondurasu, buduje 7 nowych baz wojskowych USA w Kolumbii w Ameryce Południowej, rusza z różnymi wojskowymi projektami, mającymi na celu zabezpiecznenie globalnej hegemonii wojskowej USA, takimi jak inicjatywa Prompt Global Strike [szybkie globalne uderzenie], która ma zapewnić USA możliwość uderzenia w ciągu 60 minut w dowolne miejsce na Ziemi. Pracuje też nad destabilizacją rządu w Iranie, z ciągle aktualną opcją ataku wojskowego, wspiera nowe amerykańskie dowództwo wojskowe w Afryce, Rosję zamierza otoczyć amerykańskimi bazami zlokalizowanymi w byłych republikach ZSRR, podkupił oddziały wojskowe NATO do roli najemników w agresywnych amerykańskich wojnach.

Jak powinna zareagować Europa? Europa powinna oddzielić się od Stanów Zjednoczonych i przejść do aktywnego sprzeciwu wobec amerykańskiej polityki zagranicznej. Europejczycy powinni domagać się, żeby ich rządy wycofały się z NATO, ponieważ nie służy to europejskim interesom. Dwie agresywne siły militaryzmu, USA i Izrael, powinny zostać obłożone przez ONZ sankcjami i objęte embargiem. Zamiast tego jednak, Europa bierze udział w amerykańskich i izraelskich zbrodniach wojennych.

Ze względu na zimną wojnę, Europa przyzwyczajona jest do podążania za przywództwem USA. Finansowe wygody tej osłony, zapewnione przez amerykańskie siły wojskowe, pozbawiły europejską politykę zagraniczną niezależności. W efekcie, kraje Europy Zachodniej stały się marionetkami Stanów Zjednoczonych.

Jak Europa ucieka od służalczego stosunku trwającego od dziesięcioleci? Nie jest to łatwe. USA przyzwyczajone są do decydowania i ostro reagują na napotkany sprzeciw. Na przykład francuski sprzeciw wobec inwazji Busha na Irak spowodował natychmiastową demonizację Francji przez amerykańskie media i członków Kongresu.

Rząd USA korzysta z sankcji finansowych i grozi wyciekami poufnych danych osobowych zebranych przez swoją ogólnoświatową siatkę szpiegowską do zdyscyplinowania każdego niezależnie myślącego europejskiego przywódcy.

Europa jest zasadniczo zniewolona i zmuszona do przedkładania interesów Stanów Zjednoczonych nad własne. W konsekwencji, o ile Europejczycy nie znajdą odwagi i nie odrzucą swojego poddaństwa, Europa będzie szczuta do kolejnych wojen i ostatecznie poprowadzona w wyniszczającą wojnę z Rosją. Jeden kraj europejski może zrobić niewiele, ale wspólne działanie byłoby skuteczne. Dlaczego na przykład Europejczycy nie protestują przeciwko temu, że zbrodniarz wojenny Tony Blair otrzymał stanowisko w UE?

Stosunek administracji Obamy do samostanowienia i suwerenności narodu sprowadza się do tego, że szumnie brzmiące pojęcia są frazesami przydatnymi do maskowania hegemonicznych interesów rządu Stanów Zjednoczonych. Pieniądze i propaganda USA  podsyca „aksamitne” czy „kolorowe” rewolucje, które tylko zamieniają kolejne kraje w marionetki Ameryki.

Frazesy przydatne są również do ukrycia faktu obalenia amerykańskich wolności obywatelskich, takich jak habeas corpus [ustawa angielska z 1679 zabraniająca aresztowania obywatela bez zgody sądu], uczciwy proces, zakaz stosowania tortur i areszt prewencyjny.

Podczas epoki zimnej wojny jednym z filarów propagandy USA wobec Związku Radzieckiego była niemożność podróżowania obywateli radzieckich w obrębie swojego kraju bez zgody rządu. Ta sama zniewaga została teraz wyrządzona obywatelom Stanów Zjednoczonych.  Od września 2009 r. obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą już podróżować w obrębie kraju drogą lotniczą bez zgody departamentu bezpieczeństwa transportu.

Administracja Obamy przejęła Buszowskie procedury przeszukiwania. Na mocy tych przepisów komputery podróżnych, telefony komórkowe i inne urządzenia mogą zostać skonfiskowane w celu przeszukania, które może potrwać do 30 dni. Jeśli jesteś w drodze na spotkanie biznesowe i swoją prezentację masz na komputerze, a numery kontaktowe w telefonie komórkowym, to masz pecha.

Pretekstem do takich gestapowskich praktyk jest „zagrożenie terrorystyczne”. Jednakże w ciągu ostatnich 8 lat nie było żadnych krajowych aktów terrorystycznych. Te nieliczne „spiski”, które doprowadziły do aresztowań, zainicjowane były przez agentów FBI w celu utrzymania w społecznej świadomości nieistniejącego zagrożenia. A jednak, pomimo braku jakiegokolwiek realnego zagrożenia terrorystycznego, strategia państwa policyjnego w dalszym ciągu nabiera rozmachu. Biorąc pod uwagę stopień amerykańskiego ucisku obcych narodów, można by oczekiwać dużo silniejszego odwetu [ze strony świata arabskiego], niż miało to miejsce, [a w ogóle nie miało] zgodnie z założeniem, że sam atak 9/11 nie był wewnętrzną robotą zaaranżowaną dla zapewnienia sobie pretekstu do agresywnych wojen w Afganistanie, Iraku i Pakistanie.

Europa musi spojrzeć poza pustą amerykańską retorykę polityczną „wolności i demokracji” i rozpoznać w Ameryce rodzące się państwo brunatnych koszul [b.k. czyli bojówki S.A., oddziały szturmowe NSDAP]. Demokracja powoli znika z Ameryki. Jej miejsce zajmuje oligarchia potężnych grup interesu, takich jak sektor finansowy, kompleks wojskowy i  bezpieczeństwa, przed którym ostrzegał prezydent Eisenhower oraz AIPAC. Treść amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej wyznacza finansowanie politycznych kampanii przez grupy interesów. Kraj, w którym elity polityczne stoją ponad prawem i mogą bezkarnie łamać zarówno przepisy przeciwko torturom jak i konstytucyjną ochronę wolności obywatelskich, nie jest wolnym krajem.

Amerykańscy przywódcy polityczni i naród amerykański potrzebują pomocy Europy w celu uniknięcia zwyrodnienia amerykańskiego bytu politycznego. Amerykańska wolność, jak również państwowa niepodległość w innych częściach świata, wymagają krytyki amerykańskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Amerykańskie media, skupione w kilku rękach w okresie administracji Clintona, funkcjonują jako  rządowe Ministerstwo Propagandy. To New York Times zapewnił wiarygodność neokonserwatywnej propagandzie i fałszywym dokumentom, wykorzystanym do sprzedania społeczeństwu inwazji na Irak. To New York Times przez rok trzymał łapę na dowodach wskazujących, że administracja Busha popełnia ciężkie przestępstwo naruszenia ustawy o inwigilacji zagranicznych służb wywiadowczych z 1976 roku (Foreign Intelligence Surveillance Act). Dopiero po re-elekcji Busza, reporter był w stanie przepchnąć swoją historię przez redakcyjny sprzeciw. Amerykanie potrzebują krytyki ze strony Europy, ażeby zrekompensować brak niezależnych mediów amerykańskich. Amerykanie potrzebują pomocy z zewnątrz w celu zrozumienia niemoralności polityki swojego rządu, ponieważ nie otrzymują takiej pomocy ze strony własnych środków przekazu. Bez pomocy Europy Amerykanie nie zdołają odzyskać ducha wolności i tolerancji, przekazanych im w spadku przez Ojców Założycieli. Sama Ameryka jest ofiarą neokonserwatywnej i liberalnej internacjonalistycznej pogoni za hegemonią USA.

Nam, w Ameryce, trzeba często powtarzać, że to jest droga do samounicestwienia – upodobnić się do wroga, aby pokonać wroga. Jak przekonali się Niemcy pod rządami Hitlera i Rosjanie pod rządami Stalina – nie ponoszące odpowiedzialności elity kontrolujące rząd kraju, to najgorszy i najbardziej niebezpieczny wróg.

Jeśli Ameryka ma wrogów, którzy są przeciwko „wolności i demokracji”, to sama musi się upewnić, że nie poświęca własnych swobód obywatelskich i suwerenności innych narodów na rzecz „wojny z terrorem”. Akty terroru są niewielkim kosztem w porównaniu do kosztów ograniczenia swobód obywatelskich, których osiągnięcie zajęło całe wieki. Znacznie więcej ludzi zginęło walcząc o wolność, niż w atakach terrorystycznych.

Stany Zjednoczone nie mogą udawać, że są gwarantem wolności, kiedy rząd USA odbiera swobody własnym obywatelom.

Stany Zjednoczone nie mogą udawać, że są gwarantem pokoju i demokracji, kiedy rząd USA używa oszustwa do ataków na inne ziemie pod fałszywym pretekstem.

Europa, której kultura została doprowadzona do ruiny przez wojny XX wieku, Europa, która doświadczyła tyranii ze strony lewicy i prawicy, ma prawo do własnego głosu.

Ameryka musi usłyszeć ten głos.

– –

źrodło: Europe’s Complicity in Evil
SOTT: Europe’s Complicity in Evil
przekład: PRACowniA

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: