PRACowniA

14 marca 2013

Kult ekonomii głównego nurtu

Washington’s Blog
30 czerwca 2012 20:34 CDT

© n/a

Ekonomia neoklasyczna oparta jest na mitach.

Ekonomia neoklasyczna jako kult ignoruje rzeczywistość na rzecz mitów podzielanych przez jej zwolenników. Profesor ekonomii Michael Hudson napisał:

[Laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii Paul Samuelson stwierdził, że] “wyciągając wnioski płynące ze zbioru abstrakcyjnych założeń, nie należy doszukiwać się nadmiernych powiązań pomiędzy rzeczywistością a przyjętymi założeniami”.

On sam, mimo hołdowania takiej zasadzie, nie powstrzymał się od wyciągania wniosków [z teoretycznych założeń], które wywarły wpływ na namacalną rzeczywistość, w której żyją prawdziwi, a nie abstrakcyjni ludzie…

Wiliam Vicker – laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii z roku 1997 – w duchu tego obecnie szeroko rozpowszechnionego podejścia napisał podręcznik Mikroekonomia, w którym czytamy:

“Właściwa teoria ekonomiczna stanowi, w gruncie rzeczy, jedynie system logicznych powiązań pomiędzy określonym zbiorem założeń i płynącymi z nich wnioskami… Zasadność teorii właściwej nie zależy od istniejącej, bądź nieistniejącej, zbieżności pomiędzy teoretycznymi założeniami lub płynącymi z nich wnioskami a zaobserwowanymi, rzeczywistymi zjawiskami. Teoria jako wewnętrznie spójny system jest zasadna wtedy, jeśli jej konkluzje stanowią logiczne konsekwencje przyjętych założeń, a fakt, że ani te założenia, ani konkluzje nie mają pokrycia w rzeczywistości, nie unieważnia jej; może co najwyżej świadczyć o tym, że nie jest ona nazbyt użyteczna. Wszystkie założenia w dowolnej czystej teorii mają zasadniczo charakter tautologiczny, w tym sensie, że wnioski płyną z nich w sposób dorozumiany, są w nich ukryte ”.

Tego typu pogardy dla empirycznej weryfikacji założeń nie spotyka się naukach fizycznych [astronomia, fizyka, biofizyka, geofizyka].

© n/a
“Nasze modele pokazują, że nie istnieje zagrożenie powodziowe”

(more…)

13 czerwca 2008

Łączenie punktów – maj 2008

Kontynuujemy nasz cykl łączenia punktów, czyli wraz z SOTT idziemy po nitce do kłębka, żeby mieć ogólny obraz stanu świata. Dziś o najważniejszych wydarzeniach z maja. Jak poprzednio, w odcinku kwietniowym, wszystkie linki w poniższym artykule prowadzą do tekstów w języku angielskim.


Łączenie punktów katastrofy: Cyklon, trzęsienie ziemi i krwawy uścisk dłoni
[Connecting the dots of a crash: A cyclone, a quake, insanity plague, and a bloody handshake]

Tegoroczne wydarzenia gwałtownie się rozwijają, a majowe wskazują na wyraźnie narastające ciśnienie zarówno w świecie zewnętrznym jak i w wewnętrznym świecie ludzi. Po raz kolejny na pierwsze strony doniesień prasowych wysunęły się klęski żywiołowe, z Birmą doświadczoną potężnym cyklonem, za którym szybko nadeszło niszczycielskie trzęsienie ziemi w Chinach.

Nie tylko setki tysięcy ludzi straciły wskutek tych tragedi życie, ale wszystkie znaki wskazują na pospieszne ruchy władzy realnej, mające zagwarantować wojnę z Iranem, która może wymknąć się spod kontroli i przerodzić w globalny konflikt, przy którym II Wojna Światowa będzie wyglądała jak herbatka na plaży. Dalej mamy sporo interesujących tropów pojawiających się w amerykańskiej – w dalszym ciągu upadającej – gospodarce, włacznie z ogromnym skokiem cen ropy, kolejne brutalne incydenty związane z użyciem paralizatorów Taser oraz inne oznaki nasilającej się społecznej histerii. Za histerią tą kryje się cień psychopaty, którego synonimem dla całego świata stał się Josef Fritzl. Podczas gdy drapieżcy tacy jak Fritzl dają nam wyobrażenie o tym, jakie krzywdy może wyrządzić pojedyńczy psychopata, ciągle znacznie mniej oczywisty pozostaje skrajny potencjał destrukcyjności reprezentowany przez dobrze przystosowane typy – z których wielu aktualnie okupuje siedziby władzy i ma dobrze uformowane tajne sieci, chroniące ich przed zdemaskowaniem.
(more…)

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: