PRACowniA

27 czerwca 2016

Najnowsza historia zachodniego terroryzmu

Filed under: Polityka,Różne,Świat wokół nas — iza @ 08:23
Tags:

Noam Chomsky, Andre Vltchek
Fragmenty książki „On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare”, Pluto Press, 2013

Liczba ofiar zachodniego imperializmu

Andre Vltchek: Na świecie od zakończenia II wojny światowej zginęło na skutek zachodniego kolonializmu i neokolonializmu ok. 50 – 55 milionów ludzi. […] Większość tych masakr dokonała się pod wzniosłymi hasłami wolności i demokracji. Garstka europejskich krajów oraz tych rządzonych przez potomków Europejczyków „dbała” w ten sposób o zachodnie interesy […] Ta rzeź milionów spotyka się z powszechną akceptacją i uważana jest za nieuniknioną i uzasadnioną. Towarzyszy temu medialna kampania dezinformacji.

Oprócz tych mniej więcej 55 milionów zabitych – jako bezpośredni skutek rozpoczętych przez Zachód wojen, prozachodnich wojskowych zamachów stanu i innych konfliktów – setki milionów ludzi straciły życie, umierając po cichu w nędzy, będącej konsekwencją takich akcji. Ale tego typu globalne zmiany rzadko są przedmiotem rozważań na Zachodzie, nawet w podbitych krajach są często akceptowane bez najmniejszego sprzeciwu. Czy ten świat zupełnie oszalał?

(more…)

25 czerwca 2016

Techniki współczesnej propagandy wojskowej

Filed under: Polityka,Wydarzenia bieżące,Świat wokół nas — iza @ 17:05

Thierry Meyssan
Sieć Voltaire
17 maja 2016

JPEG - 57.4 kb

JPEG – 57.4 kb Słowo „propaganda” stanowi odniesienie do organu Kurii Rzymskiej, którego zadaniem było propagowanie katolicyzmu w obliczu protestanckiego zagrożenia – „Congregatio de Propaganda Fide” [pol. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, obecnie – Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary – przyp. tłum.].

Propaganda jest zjawiskiem równie starym, co społeczeństwa ludzkie, ale najsilniej rozwinęła się w epoce wielkich skupisk populacyjnych. Odbywa się według ściśle sprecyzowanych reguł. W niniejszym artykule Thierry Meyssan dokonuje przeglądu dziejów tej nauki kłamania i zasad nią rządzących.

Propaganda jest techniką wojskową i jako taka różni się od podstępu, ponieważ jej zadaniem jest oszukanie własnego obozu, aby zapewnić sobie jego poparcie, podczas gdy celem podstępu – którego antycznym archetypem pozostaje koń trojański – jest wyrządzenie za pomocą oszustwa szkody przeciwnikowi. Jak to często bywa z technikami wojskowymi, propaganda w swojej historii znajdowała zastosowanie także w życiu cywilnym – zarówno w sferze handlu, jak i polityki.

O ile we wczesnych ustrojach monarchicznych i oligarchicznych rządy zadowalały się okazywaniem swojej siły poprzez ceremoniał i budowle publiczne, o tyle ustrojom demokratycznym od chwili ich pojawienia się towarzyszyła propaganda. I tak demokracja ateńska stanowiła podatny grunt dla sofistyki, czyli szkoły filozoficznej, sankcjonującej dowód jakiejkolwiek tezy.

W XVI wieku kupiecka rodzina Medici wymyśliła sposób na napisanie własnej historii na nowo i przypisanie sobie pochodzenia patrycjuszowskiego. W tym celu wykorzystała „mecenat” – zatrudniła największych artystów swojego kraju, aby w swoich dziełach nadali jej kłamstwu kształt.

Później, kiedy Europą targały wojny religijne, papież Grzegorz XV powołał ministerstwo („dikasterion”) na rzecz obrony i rozsiewania wiary katolickiej, którego zadaniem było stawienie oporu postępom protestantyzmu – Kongregację Rozkrzewiania Wiary („Congregatio de Propaganda Fide”), od której pochodzi termin „propaganda”.

(more…)

21 czerwca 2016

Waszyngton, pożegnaj się ze swoją głupią tarczą

F. William Engdahl
New Eastern Outlook
22 marca 2016

Amerykanie rzadko wybijają się w szachach tak jak Rosjanie. Ostatnim wielkim mistrzem szachowym światowej klasy ze Stanów Zjednoczonych był Bobby Fischer, którego szczyt kariery przypadł na 1971 rok. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Waszyngton polegał głównie na aroganckiej brutalności i w myśl maksymy, że racja jest zawsze po stronie silniejszego, forsował swoje globalistyczne plany Ta strategia została swego czasu nazwana przez neokonserwatystę Michaela Ledeena uniwersalnym faszyzmem i oznacza utrzymywanie przez globalny korporacyjny kartel całkowitej, absolutnej kontroli nad ludźmi, narodami, handlem i samym życiem. Ostateczną rundą w tej siłowej grze USA przeciwko ich odwiecznemu wrogowi jest stworzenie „tarczy antyrakietowej” wymierzonej w Rosję. W 2007 roku George W. Bush ogłosił, że Waszyngton zamierza wdrożyć tzw. System Obrony Antybalistycznej (Ballistic Missile Defense, BMD). To mniej więcej wtedy zrodził się głęboki i teraz już zasadniczy brak zaufania ze strony Rosji i Władimira Putina co do szczerości Waszyngtonu i jego intencji. Teraz Moskwa ujawnia swoją zaskakującą odpowiedź, którą można porównać do genialnego posunięcia w szachach.

Do zrozumienia obecnej dynamiki rosyjskiej polityki zagranicznej i wojskowej przyda się krótkie spojrzenie na sytuację z początku lat 90., kiedy Związek Radziecki przeszedł dekonstrukcję.

(more…)

19 czerwca 2016

Jak powiązane z NATO think tanki sterują polityką imigracyjną Unii Europejskiej

27 kwietnia.2016
F. William Engdahl
New Eastern Outlook

[źródło tłumaczenia: dakowski.pl]

Niekontrolowany napływ uchodźców z Syrii, Libii, Tunezji i innych krajów islamskich − zdestabilizowanych za sprawą realizowanych przez Waszyngton „arabskich kolorowych rewolucji” − spowodował zaistniały w Europie, od Niemiec poprzez Szwecję aż do Chorwacji − największy dotąd od czasów II wojny światowej chaos społeczny. Obecnie – dla większości obserwujących ten proces − stało się oczywistym, że zbliża się do Europy coś bardzo złowróżbnego, coś, co wręcz grozi całkowitym zniszczeniem duszy cywilizacji europejskiej. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że dramat kontynentu nie jest zaaranżowany przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel, ani też przez anonimowych unijnych biurokratów w Brukseli, ale przez koterię związanych z NATO tzw. think-tanków.

8 października 2015 – podczas gdy setki tysięcy imigrantów napływały do Niemiec z Syrii, Tunezji, Libii i innych państw – Angela Merkel w dość dziwny, nowy i zarozumiały sposób mówiła w popularnym niemieckim programie telewizyjnym, że „ma plan”. Była to dla niej okazja, by w ten sposób podkopać pozycję swego koalicyjnego partnera, bawarskiego przywódcy CSU Horsta Seehofera – sprzeciwiającego się polityce otwartych dla uchodźców ramion, realizowanej przez Merkel już od wiosny 2015, kiedy to aż milion imigrantów przybyło do Niemiec w okresie zaledwie roku.

Od tego momentu kanclerz Niemiec z żelazną determinacją broni bandyckiego reżymu Erdogana w Turcji jako fundamentalnego partnera w realizacji jej „planu”.

(more…)

16 czerwca 2016

Fałszywi bohaterzy – grupa syryjskich kobiet potępia „Białe Hełmy” w Syrii, finansowane przez USAID

Prof. Tim Anderson
Global Research
9 czerwca 2016

(Z lewej) Według „Syryjskiej kampanii”, tworu amerykańsko-brytyjskiego autorstwa, „Białe Hełmy” to „bohaterzy”. Oto jak wyglądają. (Z prawej) Według syryjskich kobiet (na zdjęciach obok) „Białe Hełmy” nie są żadnymi „bohaterami”. Wspierają terrorystów w Syrii.

Grupa syryjskich kobiet oskarża „Białe Hełmy” – organizację założoną przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, kierowaną przez byłego brytyjskiego żołnierza, i jak ostatnio wyszło na jaw, finansowaną przez Agencję Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID (U.S. Agency for International Development). Wspomniane kobiety pochodzą ze wszystkich religijnych społeczności obecnych w Syrii (sunnickich, alawickich, druzyjskich czy chrześcijańskich), ale jak większość mieszkańców Syrii wolą o sobie mówić, że są po prostu Syryjkami.

Ich wypowiedzi zostały poprzedzone publikacją szeregu dowodów (Beeley 2015; Hands off Syria 2016), które wykazują, że Białe Hełmy – pozujący na „bohaterów” ratujących życie cywilom dotkniętym wojenną destrukcją – to w rzeczywistości uzbrojeni stronnicy zachodnich rządów, które ich finansują, biorący udział wraz z grupą Dżabhat an-Nusra (syryjską odnogą Al-Kaidy) w imprezach fanatyków i przeprowadzanych przez nich egzekucjach.

Według Atali z miejscowości Tartus „prawda jest taka, iż Białe Hełmy to fałszywka, zwykłe propagandowe narzędzie, wykorzystywane przez amerykańską i brytyjską administrację rządową, które służy do usprawiedliwiania operacji militarnych, prowadzonych przeciwko syryjskiemu rządowi. Białe Hełmy nie zostały stworzone przez Syryjczyków i nie służą Syrii”. 

(more…)

14 czerwca 2016

Nazistowskie korzenie UE

Gunnar Bjornson
Katehon.com
25 maja 2016

Europa według SS

Unia Europejska jest obecnie uważania za standard demokracji, liberalizmu i respektowania praw człowieka. A jednak, choć  z liberalizmem wszystko wydaje się być w porządku, można nawet zauważyć jego nadmiar w UE, to wyraźnie widać deficyt demokracji. Struktura procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest skomplikowana i brakuje w niej mechanizmów, które zapewniałyby odpowiedzialność przywódców UE przed narodami. Parlament Europejski, jedyna demokratyczna instytucja Unii, ma jedynie charakter doradczy, nie jest prawdziwym organem ustawodawczym. W rzeczywistości niełatwe przeprowadzanie europejskiej integracji jest w rękach wąskiego kręgu ludzi. Co więcej, taki stan rzeczy jest nieodłącznym elementem tego systemu od samego początku powojennego procesu integracji europejskiej. Na przednówku unijnego referendum brytyjskie media ujawniły nawet ważny szczegół z przeszłości UE, który wiele wyjaśnia co do jej obecnego stanu: proces integracji europejskiej od samego początku był koordynowany przez CIA, zmierzającą do stworzenia antyrosyjskiego bloku w Europie.

Ale to nie CIA zaczynała budować Unię Europejską – najważniejszy wkład wnieśli już wcześniej naziści. Z geopolitycznego punktu widzenia Trzecia Rzesza, wraz z okupowanymi krajami europejskimi i państwami satelickimi, reprezentowała wczesną wersję „zjednoczonej Europy”. Później sporo nazistowskich osiągnięć zostało wykorzystanych przez Amerykanów, co zdeterminowało agresywny, antynarodowy i antyrosyjski charakter współczesnej Unii Europejskiej.

(more…)

1 czerwca 2016

Putin poważnie ostrzega Rumunię i Polskę przed instalowaniem natowskich systemów ABM – „nikt nie słucha”

Eric Zeusse
Sott.net
29 maja 2016 00:00 UTC

 

W piątek, 27 maja, prezydent Rosji Władimir Putin znowu powiedział, że prezydent USA Barack Obama kłamie, mówiąc, że powodem zainstalowania amerykańskich systemów antybalistycznych (ABM) czy systemu obrony antybalistycznej (BMD) obecnie w Rumunii, a wkrótce również w Polsce, jest ochrona Europy przed irańskimi rakietami, które nawet nie istnieją, i – jak mówi sam Obama – nie będą istnieć w konsekwencji zawartego przez Obamę porozumienia z Iranem. Putin mówi: Wiem, że kłamiecie w tej kwestii, nie jesteście uczciwi. Zmierzacie do zneutralizowania naszych zdolności odwetowych, a nie irańskich. Nie jestem na tyle głupi, żeby uwierzyć w tak oczywiste kłamstwo, jak wasze zapewnienia, że chodzi o Iran, a nie o Rosję.

Putin mówi, że takie systemy ABM, jakie instaluje Ameryka, blokują zdolność odpowiedzi danego kraju (w tym wypadku Rosji) na błyskawiczny atak — coraz bardziej prawdopodobne posunięcie ze strony NATO, teraz, kiedy NATO rozciąga się pod same granice Rosji — i że Rosja nie pozwoli na takie unieszkodliwienie jej sił reagowania.

Powiedział, że „NATO odpiera nasze apele ogólnikami, mówiąc, że nie jest żadnym zagrożeniem dla Rosji… że cały ten projekt zaczął się jako środek zapobiegawczy wobec irańskiego programu nuklearnego. Gdzie jest teraz ten program? Nie istnieje. … Od pierwszych lat tego wieku powtarzaliśmy, że będziemy musieli jakoś zareagować na wasze kroki, zmierzające do podkopania międzynarodowego bezpieczeństwa. Nikt nie słuchał”.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: