PRACowniA

7 grudnia 2015

Poziomy rozwoju instytucji międzynarodowych, wojskowych i politycznych w ujęciu Teorii Dezintegracji Pozytywnej K. Dąbrowskiego

Дамбровски

„Geniusz ludzki nie rodzi się w dobrobycie i wśród towarzyskich konwenansów, lecz przeciwnie, w stałej konfrontacji z rzeczywistością oporną i odmienną od potocznych ludzkich wyobrażeń”. ~ Andrzej Łobaczewski

Przedstawimy fragmenty pochodzące z wybranych rozdziałów niewielkiej objętościowo książki Kazimierza Dąbrowskiego „Moralność w polityce – wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach” (napisanej na początku lat 70., opublikowanej przez wydawnictwo Bis w roku 1991). Skupimy się na zastosowaniu teorii dezintegracji pozytywnej (TDP) do instytucji międzynarodowych, wojskowych i politycznych. Dla lepszego zrozumienia poruszanego zagadnienia warto zajrzeć do publikacji Kazimierza Dąbrowskiego opisujących etapy rozwoju osobowości.*

Wstęp

Teoria dezintegracji pozytywnej wychodzi z założenia, że każde zjawisko ludzkie posiada swoje poziomy. To samo dotyczy instytucji społecznych i politycznych. Wierzymy, że ujęcie tych zjawisk ze strony wielopoziomowości da nam potwierdzenie przekonania, że ani obecnie, ani w historii ludzkości nie mamy do czynienia w większości przypadków z wysokim poziomem takich instytucji, to znaczy z poziomem autentyzmu. Mamy natomiast do czynienia w instytucjach społecznych, szkolnych, przemysłowych, a szczególnie politycznych ze stereotypami, powierzchownym przystosowaniem, brutalnością, zręcznością taktyki służącą celom egoizmów indywidualnych, społecznych i narodowych, a w skutkach niewiele się różniąca od zachowania i postępowania brutalnego, a nawet okrutnego.

(more…)

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: