PRACowniA

27 lutego 2015

W USA nie ma przeciwwagi dla obecnych władz

Filed under: Polityka,Różne,Świat wokół nas — iza @ 08:00

Dr Paul Craig Roberts w wywiadzie dla portalu gordontlong.com

Streszczenie rozmowy

Niemalże doszczętna likwidacja miejsc pracy w sektorze produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, wskutek transgranicznego outsourcingu działalności przedsiębiorstw do tańszych lokalizacji, tzw. off-shoring, doprowadziła do zredukowania siły i roli związków zawodowych, a w konsekwencji do zniszczenia niezależnego źródła finansowania kampanii wyborczych Partii Demokratycznej.

„Obecnie mamy dwie partie z jednym kierownictwem, które raportuje do tego samego przełożonego. Nie ma dla nich żadnej przeciwwagi”.

Nie ma już Demokratów wspierających klasę pracującą i stojących w opozycji do Republikanów, dbających o interesy właścicieli przedsiębiorstw. Teraz obie partie reprezentują interesy biznesu.

To z tego powodu nie jesteśmy w stanie nic zrobić w kwestii represji finansowej [czyli mechanizmów, których celem jest utrzymywanie niskich lub ujemnych stóp procentowych, na poziomie lub poniżej inflacji, aby wykreować tanie finansowanie dla wydatków rządowych, głównie poprzez emisję obligacji rządowych lub luzowanie ilościowe – emisję pieniądza. Na represji zarabiają głównie banki, bo mogą generować więcej długu i czerpać zyski z obrotu akcjami, obligacjami, dobrami luksusowymi i instrumentami pochodnym].

Kontrola polityki zagranicznej przez neokonserwatystów w ciągu 14 lat doprowadziła do wygenerowania 6 bilionów dolarów długu publicznego na wydatki związane z prowadzeniem konfliktów zbrojnych, natomiast na inwestycje krajowe nie wydano nawet złamanego grosza.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: