PRACowniA

7 lutego 2015

„Historia bankowości centralnej i zniewolenia ludzkości” – recenzja książki Stephena Goodsona

Filed under: Nauka,Polityka,Świat wokół nas — iza @ 13:37

Matthew Johnson
Eurasia Review
01 May 2014

[Fragment]

© Black House Publishing

Kapitalizm i komunizm de facto więcej łączy niż dzieli, co studentom amerykańskich uczelni jest niezwykle trudno pojąć. Jakiekolwiek próby wyjaśnienia im tego fenomenu nie są w stanie nadmiernie zmienić ich dotychczasowego przekonania o „przeciwstawności” tych dwóch ideologii. A kiedy wyjaśniam im i ich zdumionym rodzicom, że Rewolucja Październikowa oraz budowa sowieckiego przemysłu zostały sfinansowane przez amerykańskie banki i konglomeraty, to jakbym rzucał grochem o ścianę, co jest niezwykle irytujące.

Mówiąc najprościej – scentralizowana kontrola państwa nad całą gospodarką to z punktu widzenia współczesnych bankierów istny raj. Pod tym samym zarządem jest jeden plan budżetowy, jeden system bankowy i jeden system świadczeń socjalnych, co oznacza, że banki przesyłają li tylko gotówkę i jednocześnie oczekują pokrycia kosztów wymaganych odsetek, nie tyle z puli przepływów gospodarczych jako takiej, ile od państwa. Innymi słowy, z perspektywy banków najbardziej korzystna jest gospodarka nakazowa. Powiązania między bankowością prywatną i gospodarką państwową nie są wymagane. Praca dla partii rządzącej czy Goldman-Sachsa nie czyni dla bankiera różnicy.

Kapitalizm i socjalizm opierają się na materializmie. Tylko produkcja i użyteczność są rozpatrywane w kontekście dóbr, natomiast wydajność traktowana jest jako warunek sine qua non dla rozważań natury etycznej. Obydwa systemy są ukierunkowane na technologię, trwają przy linearnym spojrzeniu na historię i usiłują zmechanizować każdy aspekt człowieczeństwa. Wraz z ich rozwojem system gospodarczy i państwo scalają się w jeden mechanizm. Zwolennicy liberalizmu uparcie twierdzą, że państwo i kapitał prywatny stoją w opozycji, co jest nieprawdą. Jest całkowicie na odwrót. Olbrzymia koncentracja kapitału jest głęboko osadzona w strukturach państwa, które przez posiadaczy kapitału jest traktowane jako swoisty osobisty ochroniarz i jednocześnie jako regulator, który utrzymuje bariery wejścia na rynek na niewiarygodnie wysokim poziomie. Wygrana Microsoftu w procesie z 2010-2012 z Departamentem Sprawiedliwości ukazuje dysproporcje sił pomiędzy kapitałem prywatnym i państwowym.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: