PRACowniA

4 października 2014

Raport na temat ubóstwa w USA stoi w sprzeczności ze wskaźnikiem PKB

Filed under: Polityka,Wydarzenia bieżące — iza @ 13:30
Tags:

Paul Craig Roberts
Poverty Report Contradicts GDP Claims
paulcraigroberts.org
2 października 2014

To zadziwiające, że rządowi nadal udaje się kontynuować sprzedaż Mostu Brooklyńskiego naiwnej opinii publicznej. Amerykanie biorą za dobrą monetę wojny, których nie potrzebują, oraz dają sobie wciskać kit o ożywieniu gospodarczym, którego nie ma.

Najlepszą inwestycją w Ameryce jest obecnie mocno zlewarowany fundusz, który lokuje pieniądze wyłącznie w przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej przekraczającej wartość 10 miliardów dolarów (large cap companies), które skupują z powrotem własne akcje. Wiele z tych firm zaciąga kredyty w celu odkupienia własnych akcji, aby podbić ich cenę, zwiększyć „premie za osiągnięcia” dla kadry zarządzającej oraz zyski kapitałowe dla akcjonariuszy. Obsługa zaciągniętego długu uzależniona jest od przyszłych dochodów. Nie tak wygląda kapitalizm, który napędza gospodarkę dzięki inwestycjom.

Wydatki konsumenckie również nie napędzają gospodarki. Urząd Statystyczny USA, w Raporcie nt. Przychodów i Ubóstwa za 2013 rok, podaje, że przeciętny realny (skorygowany o poziom inflacji) dochód gospodarstwa domowego w 2013 roku był o 8 procent niższy w stosunku do wartości z 2007 roku, czyli rok przez recesją 2008, i spadł do poziomu z 1994 roku, czyli sprzed dwóch dekad! Pomimo tego, że przeciętny realny dochód gospodarstwa domowego nie wrócił do poziomu sprzed recesji i spadł de facto do poziomu sprzed 20 lat, rząd i prasa finansowa utrzymują, że od czerwca 2009 roku gospodarka jest w fazie ożywienia.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: