PRACowniA

30 września 2014

Czy Rosja i Chiny czekają na moment, kiedy jedyną opcją będzie wojna?

Paul Craig Roberts
Institute for Political Economy
25 września 2014

© Brookings Institute — Naczelny Kłamca na forum ONZ

Wystąpienie Obamy na forum ONZ 24 września było najbardziej absurdalną rzeczą, jaką kiedykolwiek usłyszałem w całym swoim życiu. To całkowicie zadziwiające, że prezydent Stanów Zjednoczonych staje przed całym światem i mówi o rzeczach, o których powszechnie wiadomo, że są wierutnymi kłamstwami, jednocześnie demonstrując podwójne waszyngtońskie standardy i przekonanie, że wyłącznie Waszyngton – bo przecież Stany Zjednoczone są wyjątkowe i niezastąpione – ma prawo łamać wszelkie zasady prawa.

Co bardziej zdumiewające – żadna z obecnych tam osób nie wstała i nie opuściła sali, w której odbywało się zgromadzenie.

Dyplomaci z całego świata siedzieli tam i przysłuchiwali się bezczelnym kłamstwom, wygłaszanym przez naczelnego światowego terrorystę. A nawet oklaskiwali je, dając wyraz swemu poparciu.

Komentarz SOTT: Fascynator w akcji.

Cechą charakterystyczną fascynatorów jest patologiczny egotyzm. Już na wczesnym etapie swego życia tego typu jednostka odczuwa wewnętrzny przymus dokonania wyboru pomiędzy dwiema możliwościami: pierwsza z nich to przymuszanie ludzi do myślenia i przeżywania w sposób przypominający jej własny; […]

Fascynator ustawi na piedestale wartości moralne każdego, kto ulegnie jego wpływowi, obdarzy go względami, a jeśli to możliwe – dobrami materialnymi. Krytycy spotkają się z „moralnym” oburzeniem, fascynator zaś będzie utrzymywał, że posłuszna mu mniejszość jest w rzeczywistości większością.

Tego typu działalność zawsze wyróżnia niezdolność do przewidywania jej ostatecznych rezultatów, co z psychologicznego punktu widzenia jest oczywiste, ponieważ u jej podłoża leży patologiczne myślenie, a fascynatorstwo i autofascynacja (samouwielbienie) uniemożliwiają postrzeganie rzeczywistości taką, jaką jest ona naprawdę, w stopniu, który pozwalałby w sposób logiczny przewidywać skutki swoich czynów. Tymczasem, fascynatorzy żywią wielki optymizm i utrzymują wizje przyszłych sukcesów, zbliżonych do zwycięstwa nad ich własnym samokrytycyzmem, okaleczoną psychiką – Political Ponerology

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: