PRACowniA

29 listopada 2012

Ekstremalna pogoda poprzedzała upadek cywilizacji Majów

Kat Kerlin
Uniwersytet Kalifornijski w Davis
8 listopada 2012

Według nowych badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego składzie znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, dziesięciolecia ekstremalnej pogody sparaliżowały i ostatecznie zdziesiątkowały, wpierw kulturę polityczną, a następnie populację starożytnych Majów.

Upadek cywilizacji Majów stanowi jedną z najbardziej zastanawiających zagadek naszego świata. Po raz pierwszy w historii naukowcy porównali dokładny zapis klimatyczny środowiska życia Majów z dokładnym zapisem ich historii politycznej, chcąc zyskać lepsze zrozumienie roli, jaką w upadku cywilizacji odegrała pogoda.

Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Science, w numerze z 9 września 2012 r.

”Mieliśmy tutaj niezwykłe, zorganizowane społeczeństwo, które stworzyło kalendarze, wspaniałą architekturę, dzieła sztuki i było zaangażowane w handel na obszarze całej Ameryki Środkowej – powiedział współautor badania, Bruce Winterhalder, profesor antropologii na Uniwersytecie Kalifornia Davis. – Byli niezwykle utalentowanymi rzemieślnikami, wprawni w rolnictwie, kulturze politycznej i sztuce wojennej – i w ciągu około 80 lat wszystko to kompletnie się rozpadło”.

Żeby ustalić, co działo się wówczas w socjopolitycznej rzeczywistości każdego roku, badaniami objęto obszerne zbiory z bazy Maya Hieloglyphic Database Project (baza danych hieroglifów majańskich), prowadzonej przez profesor Marthę Macri, językoznawcę i kierownika Native American Language Center (centrum językowego rdzennych języków Ameryki) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, specjalistkę w dziedzinie hieroglifów majańskich, która od blisko 30 lat zajmuje się badaniem historii kamiennych pomników kultury.

„Każdy z tych majańskich postumentów opisuje polityczne dzieje” – powiedziała Macri.

Na każdym pomniku znajduje się wpis, który określa datę jego wzniesienia oraz daty różnych znaczących wydarzeń, takich jak narodziny króla, zmiana władzy, a także daty niektórych zgonów, pogrzebów i ważnych bitew. Naukowcy zauważyli, że liczba wznoszonych pomników zmniejszyła się w okresie poprzedzającym upadek.

Jednak pomniki nie wspominają nic o panujących wówczas warunkach klimatycznych, o burzach, suszach, czy o pomyślności lub nieurodzaju zbiorów.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: