PRACowniA

7 listopada 2011

NDE i związane z nim zjawiska

Filed under: Różne — koliber @ 08:55
Tags: , , ,

Danuta Adamska-Rutkowska
11 października 2011
Źródło: centrumrozwojuheurystyki.pl

Część I:

Wierzenia ludzkiej cywilizacji wiążą pojęcie świadomości z czynnikiem duchowym, pozostającym we wzajemnym związku z ciałem biologicznym podczas trwania jego życia. Konwencjonalna nauka stoi natomiast na stanowisku, że świadomość istot żywych jest wynikiem ewolucji organizmów biologicznych, a dokładniej – jest to umiejętność wykształcona w toku bardziej zaawansowanego rozwoju struktur mózgowych. Oznacza to, że nauka uważa świadomość wyłącznie za stan fizjologiczny mózgu uwarunkowany prawidłową działalnością kory mózgowej oraz pnia mózgu, który pozwala na odbiór i ocenę odbieranych bodźców. Czy jest tak rzeczywiście? Czym zatem jest zjawisko, które odczuwamy jako stan oddzielenia się świadomości od ciała biologicznego i przebywanie w jakimś innym ciele, zwanym przez ezoteryków i mistyków ciałem astralnym, ciałem duchowym, a nawet ciałem niefizycznym lub niematerialnym? Fizyka jest nauką opisującą otaczające nas obiekty rzeczywistości i zależności zachodzące między nimi. Jeśli proces eksterytoryzacji świadomości poza ciało biologiczne jest zjawiskiem realnym, uczestniczyć w nim muszą układy fizyczne, a zatem również materialne, choć mogą się one różnić w sposób istotny stanem materii. Nie ma innej możliwości. W tej sytuacji natychmiast zaczynają nasuwać się pytania:

  • W jakich okolicznościach doznajemy tego stanu lub się z nim stykamy?
  • Czy jest to tylko złudzenie?
  • Czy za tym odczuciem kryje się jakieś konkretne zjawisko fizyczne, którego doświadczamy?
  • Czy jesteśmy w stanie poddać go obserwacjom, które pomogłyby nam odpowiedzieć na te pytania?
  • Jeśli jest to realne zjawisko, czy możemy go wykorzystać w procesie poznawczym?

Każdemu badaczowi otaczającej nas rzeczywistości najzwyklejsza ciekawość nie pozwoliłaby zostawić tych pytań bez odpowiedzi. Spróbujmy więc prześledzić, jakie podjęto już próby, by sobie na nie odpowiedzieć. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie wyjaśnić sobie nasuwające się wątpliwości.

(more…)

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: