PRACowniA

6 września 2011

Czy ładni ludzie są „z natury egoistyczni”?

Filed under: Nauka,Psychologia,Różne — koliber @ 15:54
Tags: , , , ,
Jamie Doward and Bradley Wilkinson
The Guardian
14 sierpnia 2011
Źródło: Are Beautiful People ‚Selfish by Nature’?

© Steve Granitz/WireImage

Kate Moss, George Clooney, Natalie Portman czy Cristiano Ronaldo dla wielu osób mogą uosabiać ideał urody. Nowatorskie badania z pogranicza biologii i ekonomii sugerują jednak, że raczej nie są oni idealnymi partnerami życiowymi.

Według analizy, która jest przedmiotem dyskusji naukowców, osoby o bardziej symetrycznych rysach twarzy, uchodzące za atrakcyjniejsze, są mniej skłonne do współpracy, za to częściej samolubnie dbają o własny interes.

Santiago Sanchez-Pages, wykładowca uniwersytetów w Barcelonie i Edynburgu, oraz Enrique Turegano z Universidad Autonoma de Madrid, wykorzystali w swych badaniach model zachowania zwany „dylematem więźnia”, testując go w warunkach laboratoryjnych. Każdy z dwójki uczestników hipotetycznej gry mógł przyjąć rolę „gołębia” i podjąć współpracę dla dobra ogółu, bądź też wybrać egoistyczną postawę „jastrzębia”, co dawało szansę na większe korzyści, o ile drugi gracz był „gołębiem” i zadeklarował kooperację. Następnie analizie poddano rysy twarzy badanych.

(more…)

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: