PRACowniA

12 marca 2011

Kometa Elenin – Aktualizacja!

Laura Knight-Jadczyk
Sott.net
10 marca 2011

Komentarz SOTT.net: W pobliżu daty liniowego ustawienia z 15 marca, a to już za kilka dni, wystąpiło trzęsienie ziemi w Chinach, bardzo silne trzęsienie w Japonii (8,9), mieliśmy także kolejne późnozimowe burze w Turcji i Grecji [także w Syrii i Izraelu] oraz kolejny wybuch wulkanu w Indonezji. Wczoraj czy przedwczoraj odnotowaliśmy też rozbłysk słoneczny klasy X. Wszystkie te zjawiska mogą mieć związek z ze zbliżaniem się komety Elenin. Poniższy artykuł został zamieszczony na blogu Laury Knight-Jadczyk 10 marca 2011.

© jmccanneyscience.com press

Dzisiaj dostaliśmy od naszego zaprzyjaźnionego astronoma aktualizację danych i oszacowań na temat komety Elenin. Zanim do tego przejdę, chciałabym zapewnić wszystkich, że nie będzie w przyszłym tygodniu przesunięcia biegunów, brednie, jakie niektórzy pomyleńcy rozsiewali po całym Internecie. Ponadto, kometa Elenin NIE uderzy w Ziemię (co nie znaczy, że nic innego nie spadnie w pewnym momencie). Jednak jest kilka rzeczy związanych z tą kometą, które są niezwykle interesujące w świetle teorii plazmowych komet Jamesa McCanneya. Zachęcam ponownie do nabycia jego książki i jak najszybszego zapoznania się z tą teorią i z tym, jak komety mogą oddziaływać elektromagnetycznie na cały Układ Słoneczny i jak dramatycznie może to wpłynąć na nasze Słońce, a przez to i na Ziemię. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że z zakłóceniami elektromagnetycznymi Słońca są bezpośrednio związane trzęsienia ziemi, wulkanizm i pogoda na naszej planecie.

Mając to na względzie, spójrzmy na nowe prognozy co do relacji planet naszego układu słonecznego, jakie mogą utworzyć się wraz ze zbliżaniem się tego ciała. Nasz przyjaciel astronom – który pragnie na razie pozostać anonimowy, ale mogę powiedzieć, że pracuje w dużym obserwatorium – podstawił do algorytmu najnowsze dostępne dane orbitalne komety Elenin. Oto animacja:

Na animacji są dwa punkty reprezentujące pozycję Elenin, jeden odpowiada danym z 4 lutego dotyczącym orbity eliptycznej, a drugi odpowiada danym z 23 lutego. Zrobiono to, by sprawdzić zgodność obliczeń.

Data peryhelium to 10 września.

Mamy też dodatkowe wykresy przedstawiające odległości między Ziemią a kometą Elenin i kąty pomiędzy Ziemią, wewnętrznymi planetami i Elenin, patrząc od strony Słońca. Oto wykres odległości:

© Sott.net

Zakładając, że nie ma żadnych błędów i że nie będzie dramatycznej zmiany orbity Elenin, okazuje się, że minimalna odległość (największe zbliżenie Elenin do Ziemi) wyniesie 0,235 AU. (Innymi słowy, ponad 35 milionów km – więc raczej nie może być mowy o potencjalnym impakcie.)

Nawiązując do teorii Jima McCanneya, istnieją trzy znaczące ustawienia się komety Elenin, Ziemi i jeszcze jakiegoś ciała Układu Słonecznego w stosunku do Słońca.

15 marca w jednej linii znajdą się Słońce, Ziemia i Elenin. Myślę, że w efekcie tego możemy spodziewać się jakiejś aktywności elektromagnetycznej (EM). Burze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, może nawet trochę cieńsza kurtyna?
27 września będzie kolejne wyrównanie Słońce-Ziemia-Elenin. Ustawienie to nastąpi dość blisko nowiu i może wywołać więcej dramatycznej aktywności EM na świecie. Jeśli sprawdzicie kąty nakreślone na wykresie poniżej, zobaczycie, że ten układ jest rzeczywiście bardzo interesujący, ponieważ także i Merkury ustawi się w jednej linii, tyle że po przeciwnej stronie Słońca. Więc tak naprawdę jest to ustawienie Merkury-Słońce-Elenin-Księżyc-Ziemia.
23 listopada kolejne ustawienie w jednej linii Słońce-Ziemia-Elenin. W listopadzie Księżyc będzie w nowiu dwa dni później, 25.11., może to być „wystarczająco blisko” dla aktywności EM.

Jeśli ma dojść do jakiegoś rozładowania [elektrycznego], jak wskazywałaby teoria McCanneya, te daty mogą być ważne.

Oto wykres ustawień:

© Sott.net

~ ~ ~

NOTKA Pracowni:

Według SpaceObs.org, długość ogona komety Elinin przekroczyła już 900 000 km.

Gustavo Muler

Многие из читателей блога уже видели последние снимки кометы C/2010 X1. На них хвост хвост кометы простирается всего на 1 угловую минуту дуги. Действительно ли хвост кометы небольшой или это просто обман зрения? Для своих расчетов я использовал снимок Густаво Мюлера (Gustavo Muler) полученные им 7 марта. К сожалению, до противостояния кометы, не удалось получить ее снимки на крупных телескопах – вышла из строя камера двухметрового телескопа Фолкеса (Faulkes Telescope North, FTN).

Итак, вернемся к имеющемуся снимку. При приближении к противостоянию, когда комета, Земля и Солнце окажутся на одной линии (т.е. угол К-С-З окажется близким к 180°), хвост кометы практически скроется от глаза земного наблюдателя, ведь хвосты комет направлены от Солнца. На момент съемки мы видели хвост кометы под углом всего в 2.75°! Приняв длину проекции хвоста за 1 угловую минуту дуги и решив треугольники мы увидим что реальная длина хвоста кометы уже превысила 900 000 км! Хотя на самом деле хвост должен быть еще больше, так как Густаво использовал всего лишь 30-см телескоп, понятно что сняв в тот же момент комету на 2-м телескопе, мы бы увидели более слабые фрагменты хвоста кометы.

Если бы 7 марта мы бы смогли увидеть хвост кометы в профиль, то его длинна на снимке превысила бы 10 минут дуги! Сейчас комета вступает в противостояние и у нас есть хорошая возможность получить снимки комы кометы. Возможно это получится сделать и на крупных телескопах.

[Spróbowałam przypomnieć sobie rosyjski i oto zgrubne (i być może miejscami błędne) tłumaczenie:

Wielu czytelników bloga widziało już najnowsze zdjęcia komety C/2010 X1. Na nich ogon komety ma długość tylko 1 minuty kątowej. Czy ogon komety faktycznie jest nieduży, czy  też jest to tylko złudzenie optyczne? Do swoich obliczeń wykorzystałem zdjęcie Gustavo Mullera, zrobione 7 marca. Niestety, przed opozycją nie udało się zrobić jej zdjęcia dużym teleskopem – zniknęła z zasięgu zepsuła się kamera dwumetrowego teleskopu Faulkesa (Faulkes Telescope North, FTN).

Wróćmy do naszego zdjęcia. Podczas zbliżania się do ustawienia się komety, Ziemi i Słońca w linii (tj. kąt E-S-Z będzie zbliżony do 180°), ogon komety jest prawie zupełnie ukryty dla ziemskiego obserwatora, ponieważ ogon komety skierowany jest od Słońca. W chwili robienia zdjęcia widzimy ogon komety pod kątem zaledwie 2,75 °! Przyjmując długość rzutu ogona jako 1 minutę kątową i rozwiązując równianie trójkąta widzimy, że rzeczywista długość ogona komety przekroczyła 900 000 km! Chociaż w rzeczywistości ogon powinien być jeszcze dłuższy, to ponieważ Gustavo używa teleskopu zaledwie 30-centymetrowego, zrozumiałe jest, że mając to zdjęcie zrobione 2-metrowym teleskopem, moglibyśmy zobaczyć słabiej widoczne części ogona komety.

Gdybyśmy 07 marca mogli zobaczyć ogon komety z profilu, jego długość na zdjęciu przekroczyłaby 10 minut kątowych! Aktualnie kometa wchodzi w opozycję i mamy dobrą okazję do zrobienia zdjęcia komy komety. Można je zrobić i na dużych teleskopach.]

– –

Ten artykuł jest przekładem oryginału zamieszczonego w języku angielskim na stronie:

dokonanym przez polskich tłumaczy z grupy QFG – edytorów blogu PRACowniA.

Materiał ten został opublikowany przez SOTT.NET – projekt Quantum Future Group, Inc – i jest jego własnością. Zezwala się na kopiowanie i publiczne rozpowszechnianie pod warunkiem podania oryginalnego źródła i autora oraz żródła przekładu.

Dodatkowe informacje uzyskasz pisząc na adres: pracownia-iv@o2.pl

10 Komentarzy »

 1. Aktualnie kometa wchodzi w [? ]= w opozycję

  cytat:
  „Opozycja występuje wtedy, gdy kometa leży dokładnie naprzeciwko Słońca. Wtedy wschodzi ona prawie dokładnie o jego zachodzie, a zachodzi prawie dokładnie o jego wschodzie. Taka kometa widnieje na niebie praktycznie przez całą noc, dzięki czemu warunki do jej obserwacji są najlepsze.”

  Komentarz - autor: nihil novi — 12 marca 2011 @ 16:40

 2. Dzięki! Już poprawione.

  Komentarz - autor: iza — 12 marca 2011 @ 17:00

 3. Ksiazka Jamesa McCanneya nie jest dostepna jako „nowa” nawet w najwiekszym sklepie w usa. Cena tej ksiazki w wersji uzywanej rowniez ksztaltuje sie bardzo wysoko, male sa szanse ze ktos ja wyda po polsku w najblizszym czasie – czy wobec tego czytelnicy pracowni moga liczyc na jakies sensowne streszczenie tej ksiazki w formie wiekszego wpisu?

  Komentarz - autor: seolord — 13 marca 2011 @ 10:17

 4. @seolord
  Książka jest dostępna ze strony autora:
  http://www.jmccanneyscience.com/SecWebOrderPg.htm
  przewiń prawie na sam dół strony do:

  [ORDER] PLX – $17.95 plus $4.95 US MAIL PRIORITY shipping = $22.90

  „Planet-X, Comets and Earh Canges” za 18 dolarów plus koszt wysyłki. Nie jest to ciągle „książka za grosik”, ale cena wydaje mi się przystępna.

  O głównych tezach teorii McCanneya można przeczytać w kilku już opublikowanych artykułach, wystarczy kliknąć na tag ‚McCanney’. W jednym z nich jest audio/wideo dość przystępnie streszczające całą teorię (en., opowiada McCanney). Co do większego wpisu, cóż, to kwestia ciągle brakującego czasu…

  Komentarz - autor: iza — 13 marca 2011 @ 16:57

 5. Odnośnie samego obniżenia się stratosfery jestem raczej sceptyczny.
  Cytat: „od powierzchni Ziemi do najwyższego punktu troposfera ma około 16km grubości na równiku i nie więcej niż 10 do 11km na umiarkowanych szerokościach geograficznych.”
  Może na poparcie /lub odrzuceniu ww teorii wystarczy informacja czy podobne zjawiska (długo otrzymujące się smugi) występują również w pobliżu równika ( gdzie pułap przelotu jest poniżej górnej granicy troposfery). Z drugiej strony temperatura spada o około 0.6` na każde 100m wznoszenia i na wysokości 10km sięga już minus 50-60`C ( woda pod ciśnieniem tam panującym (300hPa) zamarza od razu). Tak że para wodna z silników zamarza już przy dużo niższych pułapach niż granica troposfery. Chociaż w stratosferze temperatura ponownie podnosi sie do około 4`C, dzięki absorpcyjnym właściwościom ozonu. Następnie spada do minus 90`C w mezosferze, aby jeszcze raz podnieść się w jonosferze (aby nie było za prosto 🙂 …. a wszystko przez „nie tą” matematykę i przez to takie a nie ładne wyjaśnienia). Aby jeszcze zagmatwać…
  Cytat:
  trzeba przy tym dodać, że na takich wysokościach „temperatura” tylko w sensie formalnym odpowiada znaczeniu, jakie wiążemy z tym określeniem, na powierzchni Ziemi. Temperatura jest miarą aktywności molekuł.

  Tak na chłopski język: czym wyżej (im niższa gęstość powietrza) tym dłużej trzeba czekać aż para wodna zamarznie – bo nie ma komu oddać energii (nawet uwzględniając zagęszczający efekt szybkości lotu samolotu)..liczyłem to ale teraz słucham wieści o elektrowni w Japonii i nie podoba mi się to niestety…

  Komentarz - autor: nihil novi — 13 marca 2011 @ 19:54

 6. Czyli ten komentarz nas trochę uspokaja. 15 marca w wielu newralgicznych miejscach może dojść do kataklizmów, ale ogólnie na całym globie będzie spokojnie.

  Komentarz - autor: elvis — 14 marca 2011 @ 13:50

 7. Jak donoszą dziś naukowcy, Elenin ma ponad 12.000 km średnicy ! Mała to ona nie jest, może być ciekawie

  Komentarz - autor: dsw — 15 marca 2011 @ 08:39

 8. @dsw
  Którzy naukowcy? Gdzie? Prosżę Was bardzo, podawajcie źródła, bo inaczej tylko zaśmiecacie naszą wspólną przestrzeń.

  Komentarz - autor: iza — 15 marca 2011 @ 23:08

 9. 12tys. km średnicy ma ziemia ..Przepraszam co to za strona-www..??? i kto wypisuje te bzdury..?

  Komentarz - autor: Neo — 24 sierpnia 2011 @ 02:13

 10. @Neo
  Jak to kto? Dezinformatorzy i to kiepscy, bo bzdurzą bez umiaru. Po co wnikać, którzy i gdzie? Od zaglądania na ich strony tylko głowa może rozboleć. Higiena to nie tylko częste mycie rąk, o higienę mózgu też dobrze jest zadbać.

  Komentarz - autor: iza — 24 sierpnia 2011 @ 12:08


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: