PRACowniA

26 lutego 2011

„Wszechmocny wąż postanowił skrzywdzić ludzi”: Ostatnich 12000 lat

Filed under: Nauka,Zagrożenia dla Ziemi — iza @ 20:18
Tags: , ,

Bob Kobres
University of Georgia Libraries
Mon, 01 Jan 1996 01:47

Wszechmocny wąż postanowił skrzywdzić ludzi. [z Walam Olum]

Choć nie możemy jeszcze powiedzieć konkretnie, jak na przestrzeni minionych 12000 lat z okładem wpłynęły na naszych przodków oddziaływania Ziemi z dużą, krótkookresową kometą, istnieją pewne aspekty, które można dostrzec łącząc elementy tego, co odkryliśmy o naszej przeszłości. Dość powszechnie są na przykład znane przekazy o tym, że ludzkość żyła kiedyś w świecie dostatku i nie musiała ciężko pracować, aby dobrze żyć. W większości kultur, które przechowały pamięć tego szczęśliwego, łatwego życia, dobre czasy skończyły się za sprawą pewnej potężnej wężowej istoty. Takie przekazy o dobrobycie nie stoją bynajmniej w sprzeczności z tym, co obecnie wiemy o warunkach panujących w plejstocenie. Badania rdzeni lodowych oraz inne, dotyczące datowania, wykazały niedawno, że ta era obfitująca w florę i faunę zakończyła się nagle mniej więcej 11 000 lat temu. Jeśli założymy, że z tą gwałtowną zmianą miała coś wspólnego duża kometa, stanie się jasne, dlaczego historie naszych przodków przywołują wizerunek wężowego stwora niszczącego ten sympatyczny czas.

(more…)

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: