PRACowniA

7 listopada 2009

Polska przeciwko Raportowi Goldstone’a

mourning1We wtorek w nocy, w przeddzień debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad Raportem Goldstone’a, sprawozdaniem misji informacyjnej Narodów Zjednoczonych zarzucającym armii izraelskiej popełnienie zbrodni wojennych podczas napaści na Strefę Gazy w grudniu 2008, Kongres Stanów Zjednoczonych odrzucił raport stosunkiem głosów 344 do 36. Wczoraj przeciwko przyjęciu raportu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowała Polska, jak zwykle opowiadając się po stronie USA i Izraela w sprawach dotyczących tego ostatniego.

Ogółem za przyjęciem raportu opowiedziało się 114 państw, 18 było przeciw, a 44 wstrzymały się od głosu. USA oraz 7 państw Unii Europejskiej – Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Hiszpania i Słowacja – głosowały przeciw przyjęciu raportu, opowiadając się tym samym przeciwko sprawiedliwości i prawom człowieka. Przeciw była również Ukraina, Rosja wstrzymała się od głosu.

Ubolewa nad tym Amnesty International. Yvonne Terlingen, przedstawicielka AI przy ONZ powiedziała:

„We deeply regret that the USA and the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland and Slovakia voted against the resolution and failed to support the need for accountability, justice and human rights that are so vital for victims of abuses in this conflict.”

Wstyd i hańba. Słów brakuje. Jak można być tak zakłamanym albo tak ślepym na najoczywistszą masakrę odbywającą się na oczach całego świata?

Na szczęście w tym nieszczęściu, Polska znalazła się w mniejszości. W sukurs za to przychodzą europejscy prawnicy zajmujący się prawami człowieka, którzy zamierzają wytoczyć indywidualne procesy przeciwko konkretnym zbrodniarzom wojennym, a raport Goldstone’a będzie im pomocny:

European Human Rights Lawyers To Sue Israeli Officers For War Crimes

A number of European lawyers and human rights activities stated that they obtained names of Israeli army officers suspected of committing war crimes during the war against the Gaza Strip earlier this year.

The lawyers said they would be filing lawsuits against the officers for committing war crimes against the Palestinian people. Israeli paper Haaretz said that the lawyers collected testimonies from residents of the Gaza Strip in preparation to file the lawsuits.

The lists are being filed in Britain, Spain, Norway, Belgium and Holland as the legislation in these countries allow arrest warrants against war crimes suspects.

Haaretz added that attorney Daniel Makeover, from London, told its reporter that the report of Judge Richard Goldstone will be helpful in the lawsuits.

O samym raporcie i jego kontekście tak pisze mr off [wytłuszczenia nie całkiem zgodne z oryginałem]:

Kiedy ostatnie bomby izraelskiej Operacji “Płynny Ołów” (27 grudzień 2008 – 18 styczeń 2009) spadały na Gazę świat wiedział już z napływających informacji, że na tym maleńkim skrawku ziemi będącym izraelskim więzieniem pod chmurami dla 1.5 mln Palestyńczyków doszło do masakry ludności cywilnej.

Kiedy 9 sierpnia br. izraelska organizacja praw człowieka B’Tselem ogłosiła wyniki swojego trwającego 8 miesięcy dochodzenia informując, iż armia Izraela zabiła w Gazie 1387 osob, w tym 773 cywili, 320 dzieci i 109 kobiet i wiadomość ta pojawiła się na czołówkach światowych mediów wywołało to lawinę potępiających Izrael komentarzy podkreślających ilość poległych cywili, a szczególnie dzieci. Fakt, iż większość zabitych nie brała udziału w walkach dowodzi, iż atak Izraela był napaścią na Palestyńczyków jako naród, a nie „wojną z Hamasem”.

Kiedy 15 sierpnia br. ONZowska Fact Finding Mission Richarda Goldstone’a ogłosiła wyniki swego kilkumiesięczngo śledztwa w liczącym 575 stron raporcie świat otworzył oczy ze zdumienia: Goldstone oskarżył Izrael o popełnienie w Gazie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości dodając w licznych wywiadach prasowych (“Justice in Gaza”, The New York Times, September 17, 2009), iż armia Izraela wielokrotnie z premedytacją atakowała obiekty cywilne oraz ludność cywilną, a polityka Izraela wobec mieszkańców Gazy oraz Zachodniego Brzegu sprzed napaści była polityką prześladowań i zbiorowej odpowiedzialności pozbawiającą Palestyńczyków elementarnych praw człowieka i wolności gwarantowanych konwencjami międzynarodowymi.

Domagając się od rządu Izraela przeprowadzenia uczciwego śledztwa w ciągu 6 miesięcy i ukarania winnych.

O to samo Goldstone oskarżył Hamas sprawujący władze w Gazie (któremu B’Tselem przypisuje 9 ofiar: 5 żolnierzy IDF, 1 członka obrony cywilnej oraz 3 cywili) powiadając o jego atakach rakietowych na Południowy Izrael. Apelując jednocześnie do rządów państw świata, by winnych zbrodni postawiły przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze jeśli rząd Izraela i Hamas tego nie uczynią.

Prezentując swój raport 28 września br. ONZowskiej Komisji Praw Człowieka w Genewie R.Goldstone podkreślił w konkluzji:

“ – Kultura bezkarności w regionie trwa już zbyt długo. Brak odpowiedzialności za popełnione zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości osiągnął punkt krytyczny. Trwający latami brak elementarnej sprawiedliwości uniemożliwia myślenie o mogących zakończyć się sukcesem rozmowach pokojowych tworząc klimat sprzyjający niekończącej sie przemocy”.

* * *

Richard Goldstone, b.sędzia Sądu Konstytucyjnego w Południowej Afryce i działacz społeczny zaangażowany przez lata w walkę z apartheidem, jest renomowanym prawnikiem o światowej reputacji. Był m.in. prokuratorem Międzynarodowego Trybunału ds zbrodni popełnionych w Rwandzie i b.Jugosławii. Dla pełnego obrazu trzeba dodać, iż Glodstone jest Żydem mającym emocjonalne i rodzinne związki z Izraelem: przez dziesiątki lat czynnie uczestniczył w działalności wielu organizacji społecznych tego państwa pełniąc w nich prestiżowe funkcje.

Wyjaśniając dlaczego podjął sie wykonania tej trudnej misji Goldstone podkreślił, iż głównym motywem jest jego głęboka wiara w rządy prawa, co oznacza, iż także podczas wojny prawo musi być przestrzegane. Dodając, iż zgodził się również i dlatego, iż członkami jego misji byli doskonali prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwiało przeprowadzenie obiektywnego śledztwa, opartego wyłącznie o niepodważalne fakty: Christine Chinkin, profesor prawa międzynarodowego Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Nauk Politycznych, Hina Ilani, adwokat Sądu Najwyższego w Pakistanie i obrońca praw człowieka z ramienia ONZ w Międzynarodowej Komisji Śledczej ds, zbrodni w Darfurze oraz Desmond Travers, b.oficer armii irlandzkiej i członek kierownictwa IICI, instytutu zajmującego sie prowadzeniem śledztw w sprawach zbrodni podobnych tym z Rwandy, Darfuru, b.Jugosławii.

Rząd Bibi Netanyahu odmówił jakiejkolwiek współpracy z komisją Goldstone’a uniemożliwiając jej wjazd do Gazy oraz Zachodniego Brzegu (wjazd do Gazy umożliwił rząd Egiptu). Komentując te decyzje znany izraelski publicysta i były członek Knesetu Uri Avnery nie owija w bawełnę: “ – Rząd Izraela zbojkotował misję, gdyż świetnie wiedział, że każda dojdzie do takich samych konkluzji: fakty są nieubłagane”.

Warto tu dodać, iż po ogłoszeniu raportu Netanyahu odrzucił jego ustalenia i konkluzje, uznając go za “stronniczy”, “legitymizujący terroryzm”, “antyizraelski”, ”antysemicki”, itd. ale RZĄD IZRAELA NIE POTRAFIŁ PODWAŻYĆ ANI JEDNEGO FAKTU PREZENTOWANEGO W RAPORCIE GOLDSTONE’A.

Hamas oraz wszystkie podległe mu instytucje w Gazie oraz władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu ściśle współpracowały z misją Goldstone’a.

* * *

Raport Goldstone’a w sumie nie powiedział na temat bestialskiej pacyfikacji getta Gaza niczego, czego nie mówiły wcześniej dziesiątki cząstkowych doniesień wielu palestyńskich, izraelskich i międzynarodowych organizacji praw człowieka (np. Amnesty International, Human Right Watch). Także wielu dziennikarzy oraz pracowników agend ONZ pracujących w Gazie i na zachodnim Brzegu wcześniej prezentowało podobne opinie. Bodaj najważniejszy był dokument zatytułowany “Breaking the Silence” zawierający zeznania 30 żołnierzy armii izraelskiej biorących udział w inwazji Gazy. Potwierdziły one ostrzeliwanie przez armię izraelską domów w których schronili się cywile (np. Samouni, Zeitoun w Płd Gazie), a także 7 przypadków ostrzeliwania cywili próbujących schronić się w bezpieczniejszych miejscach i sygnalizujących te zamiary wymachiwaniem białymi flagami (raport Goldstone’a opisuje 37 przypadków działania armii Izraela mających znamiona zbrodni wojennej lub zbrodni przeciw ludzkości).

Te oraz wiele innych podobnych zeznań były dowodem, iż celem Izraela podczas Operacji “Płynny Ołów” było “danie nauczki” mieszkańcom Gazy i ukaranie ich za polityczne poparcie dla Hamasu w wyborach parlamentarnych (2007), które dało mu władzę. I sterroryzowanie ich. Temu celowi służyło prowadzenie walki przez armię Izraela w taki sposób, by ograniczyć do minimum straty własne, co oznaczało użycie potężnej siły ognia, czego konsekwencją była śmierć setek cywili.

Raport Goldstone’a gromadząc wszystkie znane fakty w jednym dokumencie stworzył nową jakość: odsłonił polityczne motywy Izraela ujawniając jego prawdziwe cele strategiczne. Dowodząc, iż atak na Gazę był atakiem na Palestyńczyków jako naród, a jego głównym celem było sterroryzowanie ich poprzez brutalną masakrę oraz złamanie ich woli walki o wolność.

Team Goldstone’a pokazał również, iż masakra ludności cywilnej Gazy nie była aktem samoobrony i nie miała racjonalnego uzasadnienia, gdyż Hamas przestrzegał umowy o zawieszeniu broni. Złamał je Izrael, bombardując terytorium Gazy na kilka tygodni przed atakiem. Raport dowiódł też, iż Izrael po dojściu Hamasu do władzy – droga demokratycznych wyborów – wprowadził politykę drastycznego ograniczania dostaw wszystkiego, co potrzebne jest ludziom (których wcześniej zamknął w więzieniu) do życia: wody, elektryczności, żywności, lekarstw, opału, książek, zeszytów, nawet zabawek czy papieru i kredek do rysowania dla dzieci.

Wszystkie te akty prześladowań Palestyńczyków były obliczone na doprowadzenie do wybuchu społecznego przeciw Hamasowi. Ta polityka syjonistów prowokowała symboliczne akcje odwetowe Hamasu, czyniąc politykom z Tel Avivu pretekst do napaści na Gazę. Napaści, której jednym z celów było także poprawienie samopoczucia armii i społeczeństwa Izraela po sromotnie przegranej z Libańczykami w 2006, kiedy to bojownicy Hezbollahu pokazali armii izraelskiej, co potrafi jak ma naprzeciw sobie jako tako uzbrojonych przeciwników. Innym motywem były wybory parlamentarne: będący u władzy politycy Partii Pracy i Kadimy chcieli przy pomocy bomb zrzuconych na Gazę je wygrać pozostając przy władzy.

Raport Goldstone’a pokazał też, że celem armii Izraela – oprócz ludności – była cała infrastruktura techniczna oraz przemysłowa Gazy: szkoły, szpitale, urzędy, fabryki, wodociągi, kanalizacja, linie przesyłowe energii elektrycznej. Jednym z bardziej groteskowych aktów agresji – wiele mówiącym o prawdziwych intencjach Izraelczyków – jest opisane w raporcie zrównanie z ziemią przez czołgi i buldożery armii izraelskiej fermy kurzej wraz z 31.000 kur, która dostarczała Gazie 10% jaj. Innym jest zbombardowanie 9 stycznia br. młyna braci Hamada, zaopatrującego całą Gazę w mąkę (po 9 miesiącach od ataku młyn jest nieczynny). Inny przykład niszczenia infrastruktury przemysłowej to (trwające praktycznie codziennie, do dziś) ostrzeliwanie przez Izrael statków rybackich i urządzeń portowych, czego skutkiem jest spadek o 2/3 dostaw ryb (protein zwierzęcych) w porównaniu z rokiem 2007.

Jednym z najbardziej odrażających aktów bestialstwa Izraela wobec Palestyńczyków jest trwające do dziś wstrzymywanie wypłat rent inwalidom, które otrzymywali od firm ubezpieczeniowych w Izraelu. Kiedy pozbawieni środków do życia zdesperowani ludzie dzwonią z pytaniem dlaczego nie dostają pieniędzy otrzymują lakoniczną odpowiedź: “decyzja polityczna władz”.

Zniszczenia w Gazie po Operacji “Płynny Ołów” (m.in. 5000 domów, 200 fabryk) i ścisła jej blokada uniemożliwiająca jakąkolwiek odbudowę spowodowały, iż 90% Palestyńczyków żyje w nędzy. Cała strefa jest zaś dziś na poziomie rozwoju z roku 1967.

* * *

Raport misji R.Goldstone’a nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co i dlaczego zdarzyło się w Gazie na przełomie grudnia 2008 – stycznia 2009: dokumentując masakrę Palestyńczyków, z których większość stanowili cywile, raport pozbawił Izrael już na zawsze statusu ofiary, dającego mu wcześniej rodzaj immunitetu wzmocnionego wspomnieniem Holocaustu.

To już przeszłość.

Syjonistyczne państwo Izrael przegrało w Gazie w oczach świata wojnę o słuszność, o rację, o polityczną, prawną i moralną legitymację. Przegrało walcząc z najsłabszym ze swoich dotychczasowych przeciwników. Przegrało, gdyż zmasakrowało go za to, że chce być wolny…

Pokazując prawdziwą twarz syjonizmu AD 2009: twarz oprawcy i kata.

Te twarz było już widać podczas wojny w Libanie trzy lata temu, gdy izraelskie lotnictwo dewastowało Bejrut zabijając cywili setkami, jak w Gazie. Ale nie było widać aż tak wyraźnie.

W Gazie spadła maska stworzona przez lata propagandy kreującej Izrael na ofiarę…

Zachęcam do przeczytania całości na salonie24, wraz z artykułami przytoczonymi w komentarzach.

Pewnie nikt nie ogłosi 6 listopada dniem żałoby narodowej, a szkoda.

gaza-children

Reklamy

10 Komentarzy »

 1. powinniśmy jako Polacy rozpędzić ten rząd,który unurzł naród nasz w dużym g……

  Komentarz - autor: 19521031 — 8 listopada 2009 @ 12:13

 2. Jak to się stało, że mamy taki a nie inny rząd? Czy nie powinniśmy spojrzeć na ten stan rzeczy bardziej obiektywnie? Jak to się stało, że w kręgach władzy zasiadają osobnicy obojętni na ludzkie cierpienie, którzy zarobionymi przez nas pieniędzmi sponsorują zbudowane na kłamstwach wojny? Kim oni są i dlaczego w naszym imieniu stają w obronie zbrodniarzy?

  Co o tym sądzisz 19521031?

  Nie wyobrażam sobie dzisiaj szukania odpowiedzi na te pytania, bez mozolnego przedzierania się przez wnikliwą analizę natury tego zjawiska w książce „Ponerologia” A. Łobaczewskiego. Jest dla mnie tak ważna, że chciałbym ją znać na pamięć.

  Komentarz - autor: Darek — 8 listopada 2009 @ 23:36

 3. @19521031

  Najpierw to powinniśmy nauczyć się co to odpowiedzialność. Bez niej, będziemy mieli jedynie bandę krzykaczy i nikt nic nie zrobi. Sama odpowiedzialność jednak nie wystarczy. Potrzeba mieć jeszcze wiedzę zawartą w książce, którą Darek proponuje.
  A teraz spójrzcie na mentalność przeciętnych ludzi i powiedzcie mi, czy oni dojrzeli do zrozumienia odpowiedzialności? A czy my dojrzeliśmy?

  Komentarz - autor: gem — 9 listopada 2009 @ 17:42

 4. Chciałabym przypomnieć Wam ten artykuł sprzed półtora roku. Oto wyrywek z niego:

  Jeśli Europa chce być poważna i uczciwa w związku z ewidentnie kryminalnym zachowaniem Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu, we Wschodniej Jerozolimie i w Strefie Gazy, to powinna powiedzieć bandyckiemu izraelskiemu przywództwu, że zaciśnięcie pętli na szyi Gazy jest tak samo złe jak likwidacja warszawskiego getta w 1943 roku.

  Powinna powiedzieć Izraelowi, że głodzenie, dręczenie i zabijanie niewinnych ludzi pod pretekstem udzielania lekcji Hamasowi za nie uznawanie wyraźnie przestępczego państwa jest nie do pogodzenia z prawem międzynarodowym i ludzką przyzwoitością

  Powinna powiedzieć Izraelowi, że zduszanie palestyńskiej gospodarki na Zachodnim Brzegu przez utworzenie na wzór nazistowski ponad 500 blokad drogowych na drogach prowadzących do każdego palestyńskiego miasta, miasteczka, wioski i obozu dla uchodźców jest zbrodnią przeciwko ludzkości, której Europa nie może tolerować.

  Europa powinna powiedzieć Izraelowi, że zakazanie dziesiątkom tysięcy palestyńskich intelektualistów, dziennikarzy i pisarzy wyjazdu za granicę jest nie do przyjęcia.

  Izrael rutynowo pozwala sobie na każde możliwe łamanie palestyńskiej godności i praw człowieka, a Europa nie może nic o tej sytuacji nie wiedzieć, bowiem setki europejskich obserwatorów, dyplomatów i aktywistów przebywających na terytoriach okupowanych regularnie przekazuje do swoich stolic relacje z ponurej rzeczywistości izraelskiej okupacji.

  Europejska bierność czy wręcz niechęć do nazywania rzeczy po imieniu, kiedy sprawa dotyczy Izraela, wynika nie z nieznajomości rzeczywistości Palestyny, ale raczej z rozmyślnej europejskiej decyzji udawania ślepych, głuchych i tępych oraz odwracania wzroku, co prowadzi do skutecznego zostawienia Palestyńczyków samym sobie w obliczu ich losu spoczywającego w rękach innego państwa, co jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

  Czy coś się w międzyczasie zmieniło? Ewidentnie tak, na gorsze. Wydaje się niewiarygodne, że tak nieliczna w stosunu do całej populacji grupa ciągle bez przeszkód kręci swoje lody na tej planecie, podczas gdy masy (te, którym szczęśliwie nie przyszło żyć na terenach dotkniętych wojną czy głodem) siedzą wygodnie przed telewizorami, oglądają opery mydlane albo mecze, dysocjują przy grach, toczą błahe pogaduszki i… śpią spokojnie.

  Komentarz - autor: iza — 10 listopada 2009 @ 01:48

 5. dobra, ale co z tego ,że nie przyjeli? a czy Hammas siadł do rozmów ?? nie, słał pociski na osiedla żydowskie, samobójcy wysadzali się w autobusach gdzie byli cywile, zaś Izrael prowadził operacje militarną przeciwko danej grupie zbrojnej. W tym konflikcie ,bo tak , to jest konflikt, z jednej strony jest państwo walczące o swój byt z drugiej jest społeczność która chce mieć swoje państwo. Każdy powie że najlepsze rozwiązanie to się dogadać. Tylko co z tego, Palestyńczycy są wychowani innaczej od nas, dzieci bawią się prawdziwą bronią od małego,wychowywane są w nienawiści do żydów,sami palestyńczycy są zbyt dumni by przestać walczyć, a Izrael nie złoży broni,oni sa nie ufni w stosunku do Palestyńczyków. Wy też byście byli gdyby wam rodzine w drodze do sklepu wysadzili, cywili a nie żołnieży. Powiecie że armia Izraela zabija cywili, jasne że palestyńscy cywile giną skoro członkowie Hammasu są ukrywani przez zwykłych ludzi, są traktowani jak bohaterowie. W Polsce też byli terroryści , przecież partyzańci byli terrorystami.Różnica była taka że gineli hitlerowcy i kolaborańci ,nie bogu winni cywile,z drugiej strony każdy wiedział jaka była cena z współprace z partyzantami. Wpadka ,koniec,kapu. Wojna. Tu za krycie terrorystów i to że ktoś zginął przy ich ukrywaniu lamentuje się na cały świat że Izrael to zło, zgineli cywile ,tylko że ci cywile pomagali ludziom którzy zabijali innych cywili. Wasze oburzenie bym już rozumiał gdyby Hammas i inni idioci zabijali żołnieży,polityków,celowali w cele wojskowe,a nie wysadzali się i zabijali zwykłych ludzi. W tym momencie przyklaskujecie tylko zwykłym mordercom którzy uważają się za bohaterów, wykorzystują cywili jako żywe tarcze abyście Wy teraz krzyczeli w niebo głosy że Izrael to zło. Na tym polegają ich działania, zdobyli sobie zaufanie większości społeczności palestyńskiej ( jeśli nie pamiętacie to przypomne że Hammas po przejęciu władzy wywołał małą wojne domową w której celami stali się przeciwnicy walki zbrojnej z Izraelem ) , wykorzystują ich jako tarcze, jako elementy wojny w mediach i jeśli spojrzycie na siebie to im dość dobrze wychodzi . A co ma zrobić Izrael? Walczyć z nimi i ma przewalone ,bo uderzenie na Hammas to uderzenie też na cywili, ma spokój ,ale strzał we własne kolano bo z całego świata lecą gromy że gineli cywile. Tylko cały świat jak i Wy zapomniacie że ci cywile przyklaskują też śmierci innych cywili, ukrywają morderców i traktują ich jak bohaterów.

  Komentarz - autor: red — 10 listopada 2009 @ 11:53

 6. Państwa europejskie , w których rządzą Żydzi były przeciw raportowi Goldstonea.

  Raport pokazuje,że Żydzi niczego sie nie nauczyli podczas wojny, poza zemstą na innych „słabszych” Narodach.

  Komentarz - autor: Kapol — 10 listopada 2009 @ 13:45

 7. @5

  tych cywilów w autobusach to robicie copy pastem dranie, tak jak wam na szkoleniach tłumaczyli. HASBARA. Fakt jest taki, że 99% zydowskiej populacji Izraela w Palestynie to inwazja z XX wieku, a 10 do 1000 razy wiecej cywilów ginie po stronie palestynskiej. Pierwsi terrorysci to byli ŻYDZI z Irgunu, Hagany i Sterna. Zaatakowliscie bydlaki tych nieszczesnych Palestynczykow bo wam sie we łbach roi, że pochodzicie ze starozytnego Izraela, a jako agresorzy i banksterska mafia trzymajaca tzw. demokracje zachodnie, obrabiacie im tyłlki na cały świat.Bo kto by sie chciał przyznać, że jest bydlakiem kłamcą, gwałcicielem i złodziejem? Nikt. Przyjemnie byc za to bidenym, atakowanym. Oto Izrael! Narod zwyrodnialców, gdzie za odmowe sluzby w armii okupacyjnej idzie sie do więzienia. Tfu!

  Komentarz - autor: zerohero — 11 listopada 2009 @ 00:56

 8. PS. Żywe tarcze to tez hasbarowy copy paste nie majacy nic wspolnego z prawda. Mordujecie dzieci bydlaki, a potem jeszcze zwalacie winę na ich rodziców. Co za parszywe gnoje.! Zywe tarcze to Żydzi robia z Palestynczyków, bo Palestnczyk nie strzeli do Palestynczyka przed zydowskim czołgiem, natomiast Żyd zabije Palestynczyka bez wzgledu czy służy komus za tarcze czy nie. Nie ma sensu zasłaniać się własnymi dziecmi przed zwyrodniałym wrogiem, ktory zabija i tak co popadnie. Czy to nazistowscy Niemcy czy izraelscy Żydzi.

  Tfu! Bydlaki.

  Komentarz - autor: zerohero — 11 listopada 2009 @ 01:01

 9. Kapol, to zestawienie dobrze ilustruje to, co mówisz: http://www.normanfinkelstein.com/deutschland-uber-alles/

  Komentarz - autor: Nitro — 11 listopada 2009 @ 12:34

 10. link do tego zestawienia, który zamieściłeś Nitro był dość mocnym strzałem jak na spokojny czwartkowy poranek. Warto go rozsyłać dalej.

  Komentarz - autor: nocny — 12 listopada 2009 @ 10:47


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: